DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE

U trenutku kada je društvena odgovornost poslovnog sektora više nego ikada u fokusu javnosti, firma Lyctum uvodi u praksu objavljivanje kratkih izveštaja o društvenoj odgovornosti, sa namerom da predstavi svoj doprinos ovom savremenom konceptu i svoj pristup poslovanju. 

2011.
U 2011. godini firma Lyctum je učinila prve korake u društveno odgovornom poslovanju sponzorišući dečiji fudbalski klub. 

Lyctum fudbalski klub

2013.
U 2013. godini firma Lyctum je nastavila sa svojim filantropskim aktivnostima. 

Lyctum kosarkaski klub 

2014.
U 2014. godini firma Lyctum je nastavila sa svojim filantropskim aktivnostima.