TAČKASTI NOSAČI ZA STAKLENE OGRADE

Fiksni i štelujući tačkasti nosači stakla temelje se na tačkastom pričvršćenju za staklo koje se montira kroz već pripremljenu rupu na staklu. Nosači stakla izrađeni su od kvalitetnog aluminijuma i čeličnih ankera. Delovi tačkastih nosača koji dolaze u dodir sa staklenom površinom napravljeni su od atmosferski otpornih sintetičkih materijala, odnosno gume.

Staklene ograde Elegant Sistem AL50 - Lyctum

Isti se montiraju kroz staklo koje se prvo laminira, nakon toga buši na na određene mere i na kraju kali kako ne bi došlo do pucanja stakla nakon ugradnje. Elegant AL50 nosači stakla izrađeni su od kvalitetnog aluminijuma i čeličnih ankera. Na objektu H&M u Subotici staklena ograda je montirana tačkasto na donjoj strani uz pomoć konektora iz serije Elegant AL50.

Staklene ograde Lyctum u objektu H&M u Subotici

Na slici ispod nalazi se tehnički crtež fiksnih i štelujućih nosača za staklene ograde. Štelujući držač stakla uvek je dostupan na stanju za staklo od 16 do 20mm u varijantama silver i bronza (inox boja). Fiksni nosači stakla se poručuju po projektu i nisu dostupni na stanju. Rok isporuke za fiksne nosače je do 30 dana. 

Cena fiksnih i štelujućih tačkastih nosača za staklene ograde - Lyctum

Tehnički crtež fiksnih i štelujućih tačkastih nosača za staklene ograde - Lyctum

Šema bušenja stakla i montaže nalazi se na slici ispod.

Šema bušenja stakla i montaže - Lyctum

Fiksni i štelujući nosači stakla mogu se koristiti na spoljnim i unutrašnjim pozicijama. Aluminijumski nosači stakla su eloksirani i zaštićeni od spoljnog atmosferskog uticaja. 

Fiksni i štelujući tačkasti nosači za staklene ograde - Lyctum

Fiksni i štelujući tačkasti nosači za staklene ograde - Lyctum

Fiksni i štelujući tačkasti nosači za staklene ograde - Lyctum