FINANSIJSKI IZVEŠTAJ ZA 2012. GODINU

Matični broj: 20318376
Puno poslovno ime: LYCTUM DOO BEOGRAD, ZEMUN, PAVLA VUJISIĆA 78A
Sedište: Beograd (Zemun)
Pravna forma: Društvo sa ograničenom odgovornošću        
Delatnost: 4690 - Nespecijalizovana trgovina na veliko 
Scoring: A - Odličan bonitet
PD Verovatnoća bankrota: 0%-0,3%
*stanje na dan 31.12.2012.  

Osnovni podaci iz godišnjeg finansijskog izveštaja za obaveznika revizije za 2011-2012.
  iznosi u 000 dinara
  zaposleni kao ceo broj
Naziv podatka Tekuća godina 2012. Prethodna godina 2011.
Ukupna aktiva (AOP 024) 39.789 61.881
od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
Ukupni kapital (AOP 101) 31.526 19.012
od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 44 44
Neraspoređeni dobitak (AOP 108) 31.482 19.546
Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 0 578
Poslovni prihodi (AOP 201) 170.489 145.417
Neto dobitak (AOP 229) 14.299 7.243
Neto gubitak (AOP 230) 0 0
Broj zaposlenih (AOP 605) 10 9
Razvrstavanje za 2013. godinu
OBAVEZNIK JE RAZVRSTAN U MALO PRAVNO LICE
 
Osnovni podaci iz godišnjeg finansijskog izveštaja za obaveznika revizije za 2009-2010.
  iznosi u 000 dinara
  zaposleni kao ceo broj
Naziv podatka Tekuća godina 2010. Prethodna godina 2009.
Ukupna aktiva (AOP 024) 62.267 32.983
od toga: Gubitak iznad visine kapitala (AOP 023) 0 0
Ukupni kapital (AOP 101) 11.769 8.449
od toga: Osnovni kapital (AOP 102) 44 68
Neraspoređeni dobitak (AOP 108) 12.303 8.939
Gubitak do visine kapitala (AOP 109) 578 578
Poslovni prihodi (AOP 201) 114.441 59.692
Neto dobitak (AOP 229) 3.363 6.557
Neto gubitak (AOP 230) 0 0
Broj zaposlenih (AOP 605) 6 4
Razvrstavanje za 2012. godinu
OBAVEZNIK JE RAZVRSTAN U MALO PRAVNO LICE

Napomena: Izveštaj je officijalan i preuzet je sa http://www.apr.gov.rs.