GEZE KLIZNI SISTEMI ROLLAN 40N/80

Tihi sistem kliznih vrata sa točkićima omogućuje jednostavnu realizaciju različitih koncepcija u unutrašnjem prostoru zgrade. Montaža može da se vrši na plafonu i podu, zahvaljujući čemu je osigurana mogućnost upotrebe sistema, između ostalog kao vrata za prolaze, pregradna i garderobna vrata.
Lyctum
Karakteristike proizvoda
- Mali montažni prostor sa montažnom visinom od samo 29 mm omogućuje neproblematično ugrađivanje čak i pri ograničenim uslovima
- Optimalna površina prianjanja smanjuje šum pri otvaranju i zatvaranju
- Jedinstvena klizna šina za Rollan 40N i 80 omogućuje čak i nezavisno od materijala krila jednostavno prilagođivanje različitim uslovima upotrebe
- Klasičan dizajn – bez suvišnih ivica – omogućuje upotrebu bez maskiranja
- Proizvod je odobren prema DIN EN 1527:1998
- Težina krila do 40 kg (Rollan 40N)

Težina krila do 80 kg (Rollan 80)
- Dugi rok upotrebe, sila pokretanja < 20 N (Rollan 40N) nakon 50.000 radnih ciklusa (Rollan 40N) ili < 25 N (Rollan 80) Trajno lako kretanje s malim utroškom snage
- Zatvorena aluminijumska šina štiti od prodiranja prašine i zagađenja
- Jednostavna direktna montaža na plafonu ili montaža preko konzole na plafon ili zid
- Jednostavno podešavanje razmaka između krila i šine / dodatno podešavanje može da se vrši u ugrađenom stanju

Oblast primene
- za vrata sa krilima od drveta, plastike i metala pri težini krila do 40 kg ili 80 kg, za staklena krila može da se isporuči stezna ploča
- za sva jedno- i višekrilna klizna vrata
- zahvaljujući tihom radu – pre svega za vrata u stambenim i poslovnim prostorijama

Standardna varijanta / sadržaj isporuke
Klizna cev sa pričvrsnom konzolom 2 hodna mehanizma sa pričvrsnom konzolom, 2 noseće ploče, 1 podna vođica i 2 cevna amortizera (kod Rollan 80 dodatna opruga za fiksiranje)

Specijalna varijanta
Alternativno se mogu odvojeno naručiti klizne šine (dužina 6 m ili po meri) i oprema.

Standardna montaža
Montaža sistema GEZE Rollan 40N/80 na jednokrilnim kliznim vratima sa drvenim krilom i nosećom pločom. Okov može da se montira direktno na plafonu ili na zidu, odnosno plafonu uz pomoć pričvrsne konzole.

Uputstvo:
Zidni džepovi moraju da budu dostupni skidanjem oplata. Za kočenje krila je osim standardnog cevnog amortizera neophodan dodatni ugaoni amortizer. Ovaj amortizer mora da se montira na polovini visine vrata!

- 120164 - Rollan 40N komplet za klizna vrata 1800 mm - 44 €
- 160411 - Rollan 80 komplet za klizna vrata 1650 mm - 55 € *NOVO
- 120171 - Rollan 80 komplet za klizna vrata 1800 mm - 62 €
- 120173 - Rollan 80 komplet za klizna vrata  2350 mm - 70 €
- 120174 - Rollan 80 komplet za klizna vrata  2800 mm - 80 € *NOVO

- Tehnički katalog Rollan 40N/80 u .pdf formatu 
Tehnički katalog GEZE kliznih sistema u .pdf formatu 
Montaža Rollan kliznih sistema u .pdf formatu 
GEZE uspeh na svakom polju u .pdf formatu 

GEZE PROIZVODI DOSTUPNI U LYCTUM-U
TS hidraulični zatvarači za vrata Ventus OL 90N EC Drive klizna automatska senzorska vrata Rollan 40N/80 klizni sistemi za vrata