GEZE SISTEMI ZA VENTILACIJU I ODIMNJAVANJE

Motori za prozore predstavljaju trend u usponu u građevinarstvu. Bilo da se primenjuju za ventilaciju u svojstvu manipulacije teško dostupnih ili nedostupnih prozora, bilo da su sastavni deo protivpožarnog sistema, motori korisniku pružaju komfor i omogućavaju sve pogodnosti automatizovanog upravljanja objektom:
  • bezbednost,
  • uštedu energije,
  • brzo reagovanje na promene atmosferskih uslova.


GEZE proizvodni program motora za pokretanje prozora može se podeliti prema tipu izvršnog elementa na:
  • motore sa navojnim vretenom (spindle drive),
  • motore sa lancem (chain drive),
  • na pogone koji kombinuju elemente ručnih sistema ventilacije sa linearnim motorima (linear drive).
Geze sistemi za ventilaciju i odimnjavanje - Lyctum

Svaki tip ima svoje prednosti i mane, pa tako motori sa lancem imaju manju snagu, ali su izgledom atraktivniji i diskretniji, ne narušavajući prostor u kome su instalirani, dok su motori sa navojnim vretenom robusni i snažni (do 3000N), zbog čega se često primenjuju na kupolama i krovnim prozorima.

Podela se takođe vrši i po radnom naponu koji može biti:
  • 230V AC
  • 24V DC
Geze sistemi za ventilaciju i odimnjavanje - Lyctum

Motori sa radnim naponom 24V DC imaju najveću primenu u protivpožarnim sistemima gde imaju zadatak da otvore prozore u cilju ekstrakcije dima i toplote u slučaju požara. Ovi motori imaju mogućnost da se povežu na posebne protivpožarne centrale sa pomoćnim baterijskim napajanjem (mogućnost otvaranje prozora najmanje 72 sata od nestanka struje - uvek se analizira najgora moguća situacija, petak popodne 12h + vikend 48h + ponedeljak prepodne 12h = 72h), kao i da prate ispravnost elektro instalacije.

Geze sistemi za ventilaciju i odimnjavanje - Lyctum

Sve tipove motora prati širok asortiman pratećeg pribora koji obezbeđuje različite tipove montaže, kao i različite dodatne mogućnosti (npr. zaključavanje u više tačaka, sinhronizacija više motora, informacije o zatvorenosti prozora, itd).

Geze sistemi za ventilaciju i odimnjavanje - Lyctum

Prilikom izbora motora posebnu pažnju treba obratiti na dimenzije i tip prozora, kao i na način otvaranja. Ovo konkretno znači da na bazi težine i inklinacije prozora treba izračunati potrebnu silu otvaranja, zatim u odnosu na širinu prozora usvojiti broj motora (0 - 1200mm jedan motor, 1201 - 2400mm dva motora, itd), i izabrati hod motora koji ne narušava kinematiku datog prozora.

U narednih 12 koraka, na brz i efikasan način, dolazimo do specifikacije traženog motora na osnovu prikupljenih informacija:

1. Dimenzije krila: širina x visina (mm)

2. Način otvaranja:
Način otvaranja Geze sistema za ventilaciju i odimnjavanje - Lyctum

3. Željeni hod motora S (mm), odnosno ugao otvaranja a ),

4. Položaj (ugao) prozora:
Ugao prozora kod Geze sistema za ventilaciju i odimnjavanje - Lyctum

5. Masa krila: M (kg), (ukoliko se radi o krovnom prozoru, definisati masu snega po m2)

6. Tip montaže motora: motor se montira na štok ili motor se montira na krilo,

7. Slobodan prostor na krilu / ramu (na strani na kojoj se montira motor)
Prostor na krilu kod montaže Geze sistema za ventilaciju i odimnjavanje - Lyctum

8. Boja motora,

9. Napajanje: 230V AC ili 24V DC,

10. Upravljanje,

11. Prateća oprema,

12. Opšte napomene.

Shodno gore definisanim informacijama i tehničkim karakteristikama ponuđenih motora, na jednostavan način dolazimo do izbora.
​Shodno vašem projektnom zadatku, dostavićemo vam najoptimalnije rešenje.
Lyctum tim vam stoji​ na raspolaganju!