Konig

Testere za aluminijum i PVC
Ekspanzioni kanali na testeri dovode do prevencije napetosti i deformacije na materijalu, pa samim tim list testere ostaje ravan.

HLTCG: trapezno/pljosnato ozubljenje
Podrazumeva takav redosled zubaca gde iza pljosnatog zupca sledi viši trapezni zubac. Prednost takvog redosleda zubaca je što viši zubac zareže materijal uže od konačne širine reza i time se sprečava lomljenje zubaca kod obrade krtog materijala. Antivibracioni kanali koji se nalaze na našim testerama smanjuju vibraciju i nivo buke pri radu, čime se znatno poboljšava kvalitet reza.

Na svakoj testeri možete pronaći informacije o:
- Razlici u visini zubaca
- Uglu vrha zupca
- Dimenziji testere

Testere sa negativnim zupcima

U našoj ponudi imamo testere sa negativnim zupcima. Ove testere se koriste za sečenje raznih debljina lima, šipki, cevi, aluminijumskih šupljih sekcija i kod posebno odgovarajućih mašina.

Šifra Naziv D B d Z Cena
ALM-250-02 TESTERA ZA ALU I PVC 250 mm 250 mm 3.2 mm 30/32 mm 80 76.28 €
ALM-300-04 TESTERA ZA ALU I PVC 300 mm 300 mm 3.2 mm 32 mm 96 76.28 €
ALM-330-01 TESTERA ZA ALU I PVC 330 mm 330 mm 3.6 mm 32 mm 108 92.55 €
ALM-350-03 TESTERA ZA ALU I PVC 350 mm 350 mm 3.6 mm 30/32 mm 108 95.60 €
ALM-380-02 TESTERA ZA ALU I PVC 380 mm 380 mm 3.6 mm 32 mm 112 118.00 €
ALM-400-05 TESTERA ZA ALU I PVC 400 mm 400 mm 4.0 mm 30/32 mm 120 129.16 €
ALM-420-06 TESTERA ZA ALU I PVC 420 mm 420 mm 4.0 mm 30/32 mm 120 145.00 €
ALM-450-03 TESTERA ZA ALU I PVC 450 mm 450 mm 4.0 mm 32 mm 108 149.50 €
D - spoljasnji prečnik testere
B - debljina testere
d - unutrasnji prečnik testere
Z - broj zubaca

Dress freze

Šifra Naziv p L1 L2 D Cena
90514122 Dress freza 5 x 14/120 x 8 mm HSS-E  8,0 14 120 5,0 16.27 €

Šifra Naziv p L1 L3 L2 D Cena
9083070 Dress freza 8 x 30/70/100 x 8mm HSS-E  8,0 30 70 120 8,0 30 €

Više informacija na 011/314-10-60 i 065/668-72-00