LB.PROFILE - NEMAČKI PVC PROFILI

U Julu 2017. godine preduzeće Lyctum je napravilo još jedan iskorak u poslovanju u domenu PVC profila za prozore i vrata. Postali smo zvanični i ovlašćeni distributeri LB.Profile sistema iz Nemačke. U prvom koraku distribucija će se obavljati za 3 serije u beloj boji i to: 70 mm AD, 70 mm MD i 82 mm MD ( AD označava seriju profila bez srednjeg dihtunga dok MD označava seriju profila sa srednjim dihtungom).

LB.Profile

U prvoj godini poslovanja profili u dekoru drveta i antracit će biti dostupni po narudžbini, u proseku od 10 do 30 dana je rok isporuke za jednobojne ili dvobojne serije profila, dok u 2018toj planiramo da dekore zlatnog hrasta, tamnog oraha, mahagonija, venge i antracita imamo uvek na stanju u Beogradu. LB.Profile koristi isključivo sirovinu VEKA firme, što garantuje kvalitet i dugovečnost gotovog proizvoda. Idealan je izbor za arhitekte jer poseduje veliki broj sistemskih rešenja i sertifikata. 

Sistem 70 mm AD i MD

Sistem PCD-70 AD - Petokomorni PVC profili bez srednjeg dihtunga sa dubinom ugradnje 70 mm.

Sistem PCD-70 MD - Petokomorni PVC profili sa srednjim dihtungom sa dubinom ugradnje 70 mm.

Karakteristike materijala - LB profili su izrađeni od otpornog polivinil hlorida, napravljeni su i oblikovani prema DIN-u 7748-PVC-u, EDLP, 076-25-23 i potpadaju pod osiguranje kvaliteta prema RAL-GZ 716/1

Cena sistemskog metra LB.Profile serija 70 mm - Lyctum

Skladištenje i transport - Prilikom skladištenja, transporta, izrade i montaže treba paziti da ne dođe do nastajanja ogrebotina i sl.

Proizvodnja - Prozorski profili se seku na testeri sa ugaonim položajem od 45°. Posebnu pažnju je potrebno obratiti na adekvatnu drenažu na donjem štoku prozora. Kod dvokrilnog prozora potrebna su četiri drenažna otvora dimenzija 5x25 mm, a kod jednokrilnog prozora dva drenažna otvora dimenzija 5x25 mm.

Zavarivanje - Za zavarivanje se koristi mašina za sučeono zavarivanje sa pločom koja sa svoje dve strane zagrejava profile. Temperatura izmerena na ploči za zagrejavanje profila mora biti 245-250° C.

Ojačanja - PVC profili moraju biti ojačani kod pojedinih opterećenja. Za ojačanja se koriste hladno valjani profili od čelika sa sledećim standardima:

 • EN 10.162:2003 (dimenzije i oblik tolerancije), kvalitet DX 51 D+Z (materijal 1.0226),
 • EN 10.346:2009 (tehnički uslovi isporuke),
 • EN 10.143:2006 (dimenzije i oblik tolerancije), pocinkovan Z140,
 • EN 10.346:2009 (tabele 11 i 12).

Pričvršćivanje čeličnih ojačanja se vrši vijcima. Od uglova ili kosih rezova prvi vijak za pričvršćivanje ojačanja treba da bude na udaljenosti cca 150-200 mm. Razmak između vijaka međusobno treba da bude cca 300 mm.

Ugradnja okova - Za LB profile se mogu koristiti svi standardni okovi. Tačke zaključavanja su na 700-900 mm.

Ostakljenje - Moguća je ugradnja stakla debljine od 13-60 mm. Postavljanje osnovnih kajli za stklo mora biti u skladu sa propisima.

Smernice za izradu

Skladištenje i transport - LB profili sa srednjim dihtungom PCD-MD i bez srednjeg dihtunga PCD-AD se pakuju u palete i obloženi su zaštitnim folijama. Količine profila u paletama se mogu naći u cenovniku, a dužina PVC profila je 6 m i 6,5 m. Profile treba čuvati u paletama ili na policama sa čvrstim dnom kako bi se sprečilo opuštanje i uvrtanje profila. Profili se ne smeju vući iz palete ili sa polica kako bi se izbeglo grebanje profila. Obrada i skladištenje profila se uvek obavlja na istoj temperaturi. Temperatura mora biti najmanje 15°C. Profili moraju imati istu radnu temperaturu kao i prostor u kojem se obrađuju, ako to nije moguće postići, onda je potrebno skladištiti profile u radnu prostoriju najmanje 8-10 sati pre njihove obrade. Profili se moraju zaštititi i od sunčevog zračenja čak i ako se oni nalaze iza stakla.

Sečenje profila - Veoma je bitno da se prilikom sečenja profila koriste oštri alati, inače prilikom sečenja dolazi do stvaranja prekomerne toplote na testeri i trenja što loše utiče na kvalitet reza i vara. Prilikom sečenja profil mora biti fiksno pričvršćen na testeru pa je potrebno izbegavati smicanje profila prilikom sečenja.

Frezovanje i bušenje - Neposredno nakon sečenja na željenu dimenziju profili se označavaju i šalju na dalju obradu. Sva frezovanja i bušenje rupa u profilima se obavljaju pre zavarivanja.

Koraci prilikom frezovanja i bušenja:

 • Frezovanje štoka spolja i iznutra, dimenzija drenažnog otvora 5x25 mm,
 • Frezovanje i bušenje otvora za bravu,
 • Frezovanje krila na gornjoj i donjoj strani, dimenzija drenažnog otvora 5x25 mm i u gornjem delu bočnih strana po jedna rupa prečnika Ø 6 mm za ujednačavanje količine pare u komorama i izvan nje.

Postavljanje ojačanja - PVC profili moraju biti ojačani čeličnim ojačanjima prilikom opterećenja. Ojačanja koja se ubacuju u profile se seku pod pravim uglom. Dužina ojačanja se mora odrediti tako da prilikom zavarivanja ojačanje ne smeta samom procesu zavarivanja PVC profila. Čelična ojačanja moraju biti kraća za 10-15 mm od unutrašnje ivice samog profila.

Pričvršćivanje čeličnih ojačanja se vrši vijcima, a od uglova ili kosih rezova prvi vijak za pričvršćivanje ojačanja treba da bude na udaljenosti cca 150-200 mm. Razmak između vijaka treba da bude cca 300 mm. Odgovarajuća ojačanja za određene profile su navedena u tehničkim karakteristikama sistema.

Zavarivanje - Za zavarivanje se koristi mašina za sučeono zavarivanje sa pločom koja sa svoje dve strane zagrejava profile. Ploča za zagrejavanje profila je obložena teflonom. Temperatura zavarivanja merena na ploči za zagrejavanje profila je 245-250° C. Mašine za zavarivanje moraju imati odgovarajuće alate koji su prilagođeni obliku profila, kako bi bilo moguće zavarivanje istih.

Za var se može reći da je dobar ako je svetle boje. Žuti ili čak smeđi var (kod belih profila) ukazuje na to da je temperatura zavarivanja veća od dozvoljene ili da je vreme zavarivanja duže od dozvoljenog, tako da je te parametre potrebno uskladiti.

Instrukcije prilikom zavarivanja:

 • Temperatura zavarivanja       245-250° C,
 • Vreme topljenja                     cca 30-40 sek.,
 • Pritisak zavarivanja                2-3 Bar,
 • Pritisak stezanja                    6-7 Bar,
 • Vreme hlađenja                     30-40 sek.,
 • Ne dozvoliti ulazak hladnog vazduha u prostoriju gde se vrši zavarivanje,
 • Zavareni delovi moraju se očistiti i ojačati,
 • Dodirne površine između profila se takođe moraju očistiti,
 • Ploča za topljenje profila takođe mora biti čista za dalju upotrebu,
 • Ukoliko je zaštitna folija oštećena potrebno je zameniti istu,
 • Jednom dnevno uraditi test varova,
 • Proveriti ugao kod zavarenih profila,
 • Zavareni okvir treba da se hladi 15 minuta.

Čišćenje zavarenih spojeva - Tržište nudi jednu veliku paletu mašina za automatsku obradu zavarenih spojeva. Ove mašine čiste zavarene spojeve i sve kanale koji se protežu duž spoja dva profila. Kopir i frezer moraju biti prilagođeni profilima koji se obrađuju. Treba izbegavati udare čekićem ili metalnim predmetima u zavarene spojeve jer to može prouzrokovati nevidljive zareze koji kasnije dovode do pukotina.

LB.Profile

Ostakljenje - Moguća je ugradnja stakla debljine od 13-60 mm. Postavljanje osnovnih kajli za staklo se mora vršiti oprezno i profesionalno. Dihtovanje stakla se postiže odgovarajućim dihtunzima. Dihtung je potrebno sastaviti i zalepiti na gornjoj spoljnjoj strani ili zavariti na uglovima. Dihtunzi kod lajsni se takođe zasecaju na uglovima.

Osnovne kajle za staklo - Pošto staklo ne može preuzeti funkciju nošenja, podloške za staklo imaju sledeće zadatke:

 • Raspodeliti težinu stakla u okviru,
 • Trajno nameštanje okvira,
 • Osigurati funkcionalnost prozora,
 • Sprečiti direktan kontakt između stakla i rama.

Smernice za izradu obojenih i premazanih PVC profila

Važno - Kod obojenih i premazanih prozorskih sistema iz tehničkih razloga se mogu pojaviti veća odstupanja u boji nego što je to slučaj kod belih profila. Treba dodati da kod tamnih profila mala razlika u dimenziji boje može uticati na stepen sjaja.

Skladištenje i transport - Potrebno je obratiti pažnju na sledeće:

Oštećenja (npr. ogrebotine, tragovi brušenja i si.) na farbanim i premazanim profilima su mnogo jasnija nego kod belih profila. Posebna pažnja se treba obratiti na skladištenje, transport i dalju proizvodnju. Farbani i premazani profili (tj. još ne obrađeni profili) se ne smeju skladištiti na otvorenom prostoru.

Ojačanja - Svi farbani i premazani profili (štokovi i krila) moraju biti ojačani bez obzira na veličinu prozora. Potrebno je obezbediti da krila imaju ojačanje minimalno 2,0 mm. Za ojačanja se koriste hladno valjani profili od čelika sa sledećim standardima:

 • EN 10.162:2003 (dimenzije i oblik tolerancije), kvalitet DX 51 D+Z (materijal 1.0226),
 • EN 10.346:2009 (tehnički uslovi isporuke),
 • EN 10.143:2006 (dimenzije i oblik tolerancije), pocinkovan Z140,
 • EN 10.346:2009 (tabele 11 i 12).

Otvori za izjednačavanje pritiska kod prozora i vrata od bojenih i premazanih profila - Kod prozorskih elemenata i elemenata vrata od profila (braon i beli sa dekorom) sve spoljašnje komore (osim komore sa ojačanjem) moraju imati otvore za izjednačavanje pritiska u cilju širenja-ekspanzije zagrejanog vazduha kroz sve komore. Kao otvori za izjednačavanje pritiska korsite se 4 rupe prečnika Ø 6 mm izbušene na suprotnim stranama. Ovi otvori bi trebalo biti postavljeni u gornjim i donjim stranama prozora i okrenuti prema spolja (kao drenaža). Komore koje već imaju otvore ne zahtevaju dodatne rupe (npr. gornji i donji poprečni komadi).

Uputstva kojih se trebate pridržavati - Razmak prilikom pričvršćivanja (ugradnje) od unutrašnje strane prozorskog okvira kod obojenih i premazanih prozora treba da bude minimalno 100-150 mm. Međusobni razmak prilikom pričvršćivanja ne treba da bude veći od 700 mm. Budući da su čak i male ogrebotine i oštećenja vidljivi kod obojenih i premazanih površina, prilikom ugradnje se mora obratiti posebna pažnja da svi PVC profili budu zaštićeni folijom. Zaštitna folija se mora ukloniti neposredno nakon ugradnje stolarije.

Sistem 82 mm MD

Sistem PCD 82 MD - Sedmokomorni PVC profili sa srednjim dihtungom i dubinom ugradnje 82 mm.

Materijal - Osnovni i dodatni profili su napravljeni od tvrdog PVC-a u oblikovanim kalupima prema ISO 1163 PVC, EDLP, 081-55-T26.

Cena sistemskog metra LB.Profile serija 82 mm - Lyctum

Dihtung - PCD 82 sistem je sistem sa srednjim dihtungom, a profili se mogu isporučivati sa ugrađenim ili bez ugrađenih dihtunga. Dihtunzi su napravljeni od EPDM (APTK) i isporučuju se u dobrom kvalitetu i zaštićeni su od atmosferskih uticaja. Dihtunzi se ugrađuju u krila i štokove tako što kruže po okviru i lepe se na gornjoj strani, na sredini. Dihtunzi koji se fabrički ubacuju u profile su zavareni za profile.

Sečenje profila - Veoma je bitno da se prilikom sečenja profila koriste oštri alati, inače prilikom rezanja dolazi do stvaranja prekomerne toplote na testeri i trenja što loše utiče na kvalitet reza i vara. Prilikom sečenja profil mora biti fiksno pričvršćen na testeru pa je potrebno izbegavati smicanje profila prilikom sečenja. Prozorski profili se seku na testeri sa ugaonim položajem od 45°.

Drenaža - Drenažni otvori moraju biti urađeni nakon sečenja i pre zavarivanja profila. Posebnu pažnju je potrebno obratiti na adekvatnu drenažu na donjem štoku prozora. Kod dvokrilnog prozora potrebna su četiri drenažna otvora  dimenzija 5x30 mm, a kod jednokrilnog prozora dva drenažna otvora dimenzija 5x30 mm.

Ojačanje - Čelično ojačanje profila je pocinkovano prema DIN EN 10147. Debljina zida kod svih ojačanja trebala bi da bude min 1.4 mm. Pričvršćivanje čeličnih ojačanja se vrši vijcima, a od uglova ili kosih rezova prvi vijak za pričvršćivanje ojačanja treba da bude na udaljenosti cca 150-200 mm. Razmak između vijaka treba da bude cca 300 mm. Odgovarajuća ojačanja za određene profile su navedena u tehničkim karakteristikama sistema. Kod obojenih profila uvek je potrebno staviti ojačanje.

Zavarivanje - Za zavarivanje se koristi mašina za sučeono zavarivanje sa pločom koja sa svoje dve strane zagrejava profile. Ploča za zagrejavanje profila je obložena teflonom. Temperatura zavarivanja merena na ploči za zagrejavanje profila je 245-250°C. Mašine za zavarivanje moraju imati odgovarajuće alate koji su prilagođeni obliku profila, kako bi bilo moguće zavarivanje istih. Za optimalno i regularno zavarivanje navedeni su sljedeći koraci:

 1. Temperatura zavarivanja 245-250°C,
 2. Vreme topljenja cca 35 sek.,
 3. Vreme hlađenja cca 60 sek.,
 4. Temperatura obrade i lagerovanja sobna temperatura,
 5. Pritisak stezanja 6 Bar.

LB.Profile

Postavljanje okova - Za LB profile se mogu koristiti svi standardni okovi proizvođača. Svi okovi se pričvršćavaju vijcima. Dozvoljena udaljenost između tačaka zaključavanja zavisi od grupe opterećenja. Tačke zaključavanja trebaju biti na udaljenosti ≤ 800 mm. Kod krila dimenzija preko 700 mm trebalo bi biti prisutno, ako je moguće, dodatno zaključavanje. Kod vrata i prozora zaključavanje ne sme preći udaljenost od uglova veću od 200 mm.

Osnovne kajle za staklo - Pošto staklo ne može preuzeti funkciju nošenja, osnovne kajle za staklo imaju sledeće zadatke:

 • Raspodeliti težinu stakla u okviru,
 • Trajno nameštanje okvira,
 • Osigurati funkcionalnost prozora,
 • Sprečiti direktan kontakt između stakla i rama.

Ostakljenje - Debljina stakla mora biti usklađena u kombinaciji sa lajsnom za staklo. Proizvođač LB profila nudi posebne osnovne kajle za staklo.

Plastični prozori - Kod belih i obojenih profila potrebno je pridržavati se propisa o krutosti, dimenzijama (širina/visina) i težini krila. PVC profili moraju biti ojačani čeličnim ojačanjima prilikom opterećenja. Ojačanja koja se ubacuju u profile se seku pod pravim uglom. Dužina ojačanja se mora odrediti tako da prilikom zavarivanja ojačanje ne smeta samom procesu zavarivanja PVC profila. Čelična ojačanja moraju biti kraća za 10-15 mm od unutrašnjeg ruba samog profila. Kod obojenih i premazanih prozorskih sistema iz tehničkih razloga se mogu pojaviti veća odstupanja u boji nego što je to slučaj kod belih profila. Treba dodati da kod tamnih profila mala razlika u dimenziji boje može uticati na stepen sjaja. Pojedinačne dužine fiksiranih ramova kod belih profila ne smeju prelaziti 3500 mm, a kod obojenih profila 2500 mm. Veći otvori se dele na više prozora koji se povezuju spojnim elementima.

LB.Profile

Transport i skladištenje - LB profili sa srednjim dihtungom PCD 82 se pakuju u palete i obloženi su zaštitnim folijama. Količine profila u paletama se mogu naći u cenovniku, a dužina PVC profila je 6 m i 6,5m. Profile treba čuvati u paletama ili na policama sa čvrstim dnom kako bi se sprečilo opuštanje i uvrtanje profila. Profili se ne smeju vući iz palete ili sa polica kako bi se izbeglo grebanje profila. Obrada i skladištenje profila se uvek obavlja na istoj temperaturi. Temperatura mora biti najmanje 15° C. Profili moraju imati istu radnu temperaturu kao i prostor u kojem se obrađuju, ako to nije moguće postići, onda je potrebno skladištiti profile u radnu prostoriju najmanje 8-10 sati pre njihove obrade. Profili se moraju zaštititi i od sunčevog zračenja čak i ako se oni nalaze iza stakla.

Cenovnik LB.Profile profila za prozore i vrata u .pdf formatu 
Cenovnik LB.Profile profila za prozore i vrata za štampu u .pdf formatu 
- Tehnički katalog sa sertifikatima LB.Profile 70 mm .pdf formatu 
- Tehnički katalog sa sertifikatima LB.Profile 82 mm .pdf formatu