VENTILACIONE REŠETKE

Prostorije koje nemaju prirodnu ventilaciju imaju potrebe za ventilacionim rešetkama koje se ugrađuju na vrata. Lako se ugrađuju i čišćenje istih nije komplikovano. 

Isto tako ventilacione rešetke mogu se koristiti kod radijatora koji su obloženi ivericom, kao i kod zatvorenih stolova kojima je potreban dotok vazduha tj. ventilacija zbog računara koji se uglavnom nalaze ispod stolova.  

Ventilacione rešetke dostupne su u eloksiranoj mat varijanti. Za visinu od 85 mm dostupne su širine 300 i 500 mm, a za visinu 66 mm dostupne su širine 300, 440, 580 i 720 mm.

VRS-001 Ventilaciona rešetka 85x300mm VRS-001A Ventilaciona rešetka 100x300mm
Ventilaciona rešetka VRS-001 dimenzija 85x300mm Ventilaciona rešetka VRS-001A dimenzija 100x300mm
1 kom 4.50€ 1 kom 5.00€
VRS-002 Ventilaciona rešetka 85x500mm VRS-002A Ventilaciona rešetka 100x500mm
Ventilaciona rešetka VRS-002 dimenzija 85x300mm Ventilaciona rešetka VRS-002A dimenzija 100x300mm
1 kom 7.00€ 1 kom 7.50€
VRS-003 Ventilaciona rešetka 66x290mm VRS-004 Ventilaciona rešetka 66x430mm
Ventilaciona rešetka VRS-003 dimenzija 66x290mm Ventilaciona rešetka VRS-004 dimenzija 66x430mm
1 kom 3.50€ 1 kom 4.50€
VRS-005 Ventilaciona rešetka 66x570mm VRS-006 Ventilaciona rešetka 66x710mm
Ventilaciona rešetka VRS-005 dimenzija 66x570mm Ventilaciona rešetka VRS-006 dimenzija 66x710mm
1 kom 6.00€ 1 kom 7.50€
VRS-007 Ventilaciona rešetka 66x850mm VRS-008 Ventilaciona rešetka 66x1980mm
Ventilaciona rešetka VRS-007 dimenzija 66x850mm Ventilaciona rešetka VRS-008 dimenzija 66x1980mm
1 kom 8.50€ 1 kom 19.00€
VRS-009 Ventilaciona rešetka 66x2980mm  
Ventilaciona rešetka VRS-009 dimenzija 66x2980mm  
1 kom 29.00€  
   

Tehnički crtež ventilacione rešetke 86x300mm - Lyctum

Tehnički crtež ventilacione rešetke 86x500mm - Lyctum

Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 011/314-10-60 i 065/668-72-00.