Poslednji put ažurirano 12.04.2022.

U Julu 2017. godine preduzeće Lyctum je napravilo još jedan iskorak u poslovanju u domenu PVC profila za prozore i vrata. Postali smo zvanični i ovlašćeni distributeri LB.Profile sistema iz Nemačke. U prvom koraku distribucija će se obavljati u beloj boji 70 mm MD ( AD označava seriju profila bez srednjeg dihtunga dok MD označava seriju profila sa srednjim dihtungom).

LB.Profile fabrika

Profili u dekoru drveta i antracit su dostupni po narudžbini, u proseku od 10 do 30 dana je rok isporuke za jednobojne ili dvobojne serije profila. LB.Profile koristi isključivo visoko-kvalitetnu sirovinu, što garantuje kvalitet i dugovečnost gotovog proizvoda. Idealan je izbor za arhitekte jer poseduje veliki broj sistemskih rešenja i sertifikata.

LB.ProfileSistem 70 mm MD

Sistem PCD-70 MD – Petokomorni PVC profili sa srednjim dihtungom sa dubinom ugradnje 70 mm.

Karakteristike materijala – LB profili su izrađeni od otpornog polivinil hlorida, napravljeni su i oblikovani prema DIN-u 7748-PVC-u, EDLP, 076-25-23 i potpadaju pod osiguranje kvaliteta prema RAL-GZ 716/1

LB.Profile - cena sistemskog metra

Skladištenje i transport – Prilikom skladištenja, transporta, izrade i montaže treba paziti da ne dođe do nastajanja ogrebotina i sl.

Proizvodnja – Prozorski profili se seku na testeri sa ugaonim položajem od 45°. Posebnu pažnju je potrebno obratiti na adekvatnu drenažu na donjem štoku prozora. Kod dvokrilnog prozora potrebna su četiri drenažna otvora dimenzija 5×25 mm, a kod jednokrilnog prozora dva drenažna otvora dimenzija 5×25 mm.

Zavarivanje – Za zavarivanje se koristi mašina za sučeono zavarivanje sa pločom koja sa svoje dve strane zagrejava profile. Temperatura izmerena na ploči za zagrejavanje profila mora biti 245-250° C

LB.Profile aluminijumske obloge

Ojačanja – PVC profili moraju biti ojačani kod pojedinih opterećenja. Za ojačanja se koriste hladno valjani profili od čelika sa sledećim standardima:

 • EN 10.162:2003 (dimenzije i oblik tolerancije), kvalitet DX 51 D+Z (materijal 1.0226),
 • EN 10.346:2009 (tehnički uslovi isporuke),
 • EN 10.143:2006 (dimenzije i oblik tolerancije), pocinkovan Z140,
 • EN 10.346:2009 (tabele 11 i 12).

Pričvršćivanje čeličnih ojačanja se vrši vijcima. Od uglova ili kosih rezova prvi vijak za pričvršćivanje ojačanja treba da bude na udaljenosti cca 150-200 mm. Razmak između vijaka međusobno treba da bude cca 300 mm.

Kvalitetni PVC profili za prozore i vrata LB.Profile

Ugradnja okova – Za LB profile se mogu koristiti svi standardni okovi. Tačke zaključavanja su na 700-900 mm.

Ostakljenje – Moguća je ugradnja stakla debljine od 13-60 mm. Postavljanje osnovnih kajli za stklo mora biti u skladu sa propisima.

LB.Profile Made in Germany

Smernice za izradu

Skladištenje i transport – LB profili sa srednjim dihtungom PCD-MD i bez srednjeg dihtunga PCD-AD se pakuju u palete i obloženi su zaštitnim folijama. Količine profila u paletama se mogu naći u cenovniku, a dužina PVC profila je 6 m i 6,5 m. Profile treba čuvati u paletama ili na policama sa čvrstim dnom kako bi se sprečilo opuštanje i uvrtanje profila. Profili se ne smeju vući iz palete ili sa polica kako bi se izbeglo grebanje profila. Obrada i skladištenje profila se uvek obavlja na istoj temperaturi. Temperatura mora biti najmanje 15°C. Profili moraju imati istu radnu temperaturu kao i prostor u kojem se obrađuju, ako to nije moguće postići, onda je potrebno skladištiti profile u radnu prostoriju najmanje 8-10 sati pre njihove obrade. Profili se moraju zaštititi i od sunčevog zračenja čak i ako se oni nalaze iza stakla.

Kvalitetni PVC profili za prozore i vrata LB.Profile

Sečenje profila – Veoma je bitno da se prilikom sečenja profila koriste oštri alati, inače prilikom sečenja dolazi do stvaranja prekomerne toplote na testeri i trenja što loše utiče na kvalitet reza i vara. Prilikom sečenja profil mora biti fiksno pričvršćen na testeru pa je potrebno izbegavati smicanje profila prilikom sečenja.

Kvalitetni PVC profili za prozore i vrata LB.Profile

Frezovanje i bušenje – Neposredno nakon sečenja na željenu dimenziju profili se označavaju i šalju na dalju obradu. Sva frezovanja i bušenje rupa u profilima se obavljaju pre zavarivanja.

Koraci prilikom frezovanja i bušenja:

 • Frezovanje štoka spolja i iznutra, dimenzija drenažnog otvora 5×25 mm,
 • Frezovanje i bušenje otvora za bravu,
 • Frezovanje krila na gornjoj i donjoj strani, dimenzija drenažnog otvora 5×25 mm i u gornjem delu bočnih strana po jedna rupa prečnika Ø 6 mm za ujednačavanje količine pare u komorama i izvan nje.
Kvalitetni PVC profili za prozore i vrata LB.Profile

Postavljanje ojačanja – PVC profili moraju biti ojačani čeličnim ojačanjima prilikom opterećenja. Ojačanja koja se ubacuju u profile se seku pod pravim uglom. Dužina ojačanja se mora odrediti tako da prilikom zavarivanja ojačanje ne smeta samom procesu zavarivanja PVC profila. Čelična ojačanja moraju biti kraća za 10-15 mm od unutrašnje ivice samog profila.
Pričvršćivanje čeličnih ojačanja se vrši vijcima, a od uglova ili kosih rezova prvi vijak za pričvršćivanje ojačanja treba da bude na udaljenosti cca 150-200 mm. Razmak između vijaka treba da bude cca 300 mm. Odgovarajuća ojačanja za određene profile su navedena u tehničkim karakteristikama sistema.

Instrukcije prilikom zavarivanja:

 • Temperatura zavarivanja 245-250° C,
 • Vreme topljenja cca 30-40 sek.,
 • Pritisak zavarivanja 2-3 Bar,
 • Pritisak stezanja 6-7 Bar,
 • Vreme hlađenja 30-40 sek.,
 • Ne dozvoliti ulazak hladnog vazduha u prostoriju gde se vrši zavarivanje,
 • Zavareni delovi moraju se očistiti i ojačati,
 • Dodirne površine između profila se takođe moraju očistiti,
 • Ploča za topljenje profila takođe mora biti čista za dalju upotrebu,
 • Ukoliko je zaštitna folija oštećena potrebno je zameniti istu,
 • Jednom dnevno uraditi test varova,
 • Proveriti ugao kod zavarenih profila,
 • Zavareni okvir treba da se hladi 15 minuta.
Kvalitetni PVC profili za prozore i vrata LB.Profile

Čišćenje zavarenih spojeva – Tržište nudi jednu veliku paletu mašina za automatsku obradu zavarenih spojeva. Ove mašine čiste zavarene spojeve i sve kanale koji se protežu duž spoja dva profila. Kopir i frezer moraju biti prilagođeni profilima koji se obrađuju. Treba izbegavati udare čekićem ili metalnim predmetima u zavarene spojeve jer to može prouzrokovati nevidljive zareze koji kasnije dovode do pukotina.

Zavarivanje – Za zavarivanje se koristi mašina za sučeono zavarivanje sa pločom koja sa svoje dve strane zagrejava profile. Ploča za zagrejavanje profila je obložena teflonom. Temperatura zavarivanja merena na ploči za zagrejavanje profila je 245-250° C. Mašine za zavarivanje moraju imati odgovarajuće alate koji su prilagođeni obliku profila, kako bi bilo moguće zavarivanje istih.
Za var se može reći da je dobar ako je svetle boje. Žuti ili čak smeđi var (kod belih profila) ukazuje na to da je temperatura zavarivanja veća od dozvoljene ili da je vreme zavarivanja duže od dozvoljenog, tako da je te parametre potrebno uskladiti.

Kvalitetni PVC profili za prozore i vrata LB.Profile

Ostakljenje – Moguća je ugradnja stakla debljine od 13-60 mm. Postavljanje osnovnih kajli za staklo se mora vršiti oprezno i profesionalno. Dihtovanje stakla se postiže odgovarajućim dihtunzima. Dihtung je potrebno sastaviti i zalepiti na gornjoj spoljnjoj strani ili zavariti na uglovima. Dihtunzi kod lajsni se takođe zasecaju na uglovima.

Kvalitetni PVC profili za prozore i vrata LB.Profile

Osnovne kajle za staklo – Pošto staklo ne može preuzeti funkciju nošenja, podloške za staklo imaju sledeće zadatke:

 • Raspodeliti težinu stakla u okviru,
 • Trajno nameštanje okvira,
 • Osigurati funkcionalnost prozora,
 • Sprečiti direktan kontakt između stakla i rama.

Smernice za izradu obojenih i premazanih PVC profila

Važno – Kod obojenih i premazanih prozorskih sistema iz tehničkih razloga se mogu pojaviti veća odstupanja u boji nego što je to slučaj kod belih profila. Treba dodati da kod tamnih profila mala razlika u dimenziji boje može uticati na stepen sjaja.

Skladištenje i transport – Potrebno je obratiti pažnju na sledeće:
Oštećenja (npr. ogrebotine, tragovi brušenja i si.) na farbanim i premazanim profilima su mnogo jasnija nego kod belih profila. Posebna pažnja se treba obratiti na skladištenje, transport i dalju proizvodnju. Farbani i premazani profili (tj. još ne obrađeni profili) se ne smeju skladištiti na otvorenom prostoru.

Kvalitetni PVC profili za prozore i vrata LB.Profile

Ojačanja – Svi farbani i premazani profili (štokovi i krila) moraju biti ojačani bez obzira na veličinu prozora. Potrebno je obezbediti da krila imaju ojačanje minimalno 2,0 mm. Za ojačanja se koriste hladno valjani profili od čelika sa sledećim standardima:

 • EN 10.162:2003 (dimenzije i oblik tolerancije), kvalitet DX 51 D+Z (materijal 1.0226),
 • EN 10.346:2009 (tehnički uslovi isporuke),
 • EN 10.143:2006 (dimenzije i oblik tolerancije), pocinkovan Z140,
 • EN 10.346:2009 (tabele 11 i 12).
Kvalitetni PVC profili za prozore i vrata LB.Profile

Otvori za izjednačavanje pritiska kod prozora i vrata od bojenih i premazanih profila – Kod prozorskih elemenata i elemenata vrata od profila (braon i beli sa dekorom) sve spoljašnje komore (osim komore sa ojačanjem) moraju imati otvore za izjednačavanje pritiska u cilju širenja-ekspanzije zagrejanog vazduha kroz sve komore. Kao otvori za izjednačavanje pritiska korsite se 4 rupe prečnika Ø 6 mm izbušene na suprotnim stranama. Ovi otvori bi trebalo biti postavljeni u gornjim i donjim stranama prozora i okrenuti prema spolja (kao drenaža). Komore koje već imaju otvore ne zahtevaju dodatne rupe (npr. gornji i donji poprečni komadi).

Kvalitetni PVC profili za prozore i vrata LB.Profile

Uputstva kojih se trebate pridržavati – Razmak prilikom pričvršćivanja (ugradnje) od unutrašnje strane prozorskog okvira kod obojenih i premazanih prozora treba da bude minimalno 100-150 mm. Međusobni razmak prilikom pričvršćivanja ne treba da bude veći od 700 mm. Budući da su čak i male ogrebotine i oštećenja vidljivi kod obojenih i premazanih površina, prilikom ugradnje se mora obratiti posebna pažnja da svi PVC profili budu zaštićeni folijom. Zaštitna folija se mora ukloniti neposredno nakon ugradnje stolarije.

PVC prozori – Kod belih i obojenih profila potrebno je pridržavati se propisa o krutosti, dimenzijama (širina/visina) i težini krila. PVC profili moraju biti ojačani čeličnim ojačanjima prilikom opterećenja. Ojačanja koja se ubacuju u profile se seku pod pravim uglom. Dužina ojačanja se mora odrediti tako da prilikom zavarivanja ojačanje ne smeta samom procesu zavarivanja PVC profila. Čelična ojačanja moraju biti kraća za 10-15 mm od unutrašnjeg ruba samog profila. Kod obojenih i premazanih prozorskih sistema iz tehničkih razloga se mogu pojaviti veća odstupanja u boji nego što je to slučaj kod belih profila. Treba dodati da kod tamnih profila mala razlika u dimenziji boje može uticati na stepen sjaja. Pojedinačne dužine fiksiranih ramova kod belih profila ne smeju prelaziti 3500 mm, a kod obojenih profila 2500 mm. Veći otvori se dele na više prozora koji se povezuju spojnim elementima.

Transport i skladištenje – LB profili sa srednjim dihtungom PCD 82 se pakuju u palete i obloženi su zaštitnim folijama. Količine profila u paletama se mogu naći u cenovniku, a dužina PVC profila je 6 m i 6,5m. Profile treba čuvati u paletama ili na policama sa čvrstim dnom kako bi se sprečilo opuštanje i uvrtanje profila. Profili se ne smeju vući iz palete ili sa polica kako bi se izbeglo grebanje profila. Obrada i skladištenje profila se uvek obavlja na istoj temperaturi. Temperatura mora biti najmanje 15° C. Profili moraju imati istu radnu temperaturu kao i prostor u kojem se obrađuju, ako to nije moguće postići, onda je potrebno skladištiti profile u radnu prostoriju najmanje 8-10 sati pre njihove obrade. Profili se moraju zaštititi i od sunčevog zračenja čak i ako se oni nalaze iza stakla.

 Cenovnik LB.Profile profila za prozore i vrata
 Cenovnik LB.Profile profila za prozore i vrata za štampu
LB.Profile aluminijumske obloge

Za preuzimanjeSertifikati

 LB.Profile sertifikati
 LB.Profile garancija 5 godina
 LB.Profile sertifikat za folije sa 10 godina garancije

Dostupni u LyctumuPovezani proizvodi