Lyctum - Opšti uslovi poslovanja

Uslovi poslovanja firme Lyctum d.o.o iz Beograda su sastavljeni u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača. Cene na sajtu su izražene u evrima a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti. Za obračunski kurs je najbolje da kontaktirate sektor prodaje na 011/314-10-60.

Načini plaćanja

  1. Plaćanje po izdatom predračunu.
  2. Plaćanje po preuzimanju robe od strane brze pošte (AKS, City Express, BEX i sl.).
  3. Odloženo plaćanje uz bankarsku garanciju maksimalno do 30 dana uz prethodno odobrenje direktora prodaje.

Kako se vrši gotovinsko plaćanje za fiziča lica?
Poručena roba se plaća pouzećem. Ukoliko se poručena roba plaća gotovinom to znači da ćete porudžbinu platiti kuriru prilikom preuzimanja paketa. Kupac snosi troškove transporta po važećim uslovima kurirske službe.

Kako plaćaju pravna lica?
Pravna lica plaćaju virmanski. Putem predračuna ili odloženo uz bankarsku garanciju. Kod avansnog plaćanja robu šaljemo tek nakon proknjiženja uplate.

Cena

Cene prikazane na sajtu su u evrima sa PDV-om. Cene vrede u trenutku predaje porudžbine i u slučaju plaćanja gore navedenim načinima plaćanja. Cene na predračunu i računu su izražene u dinarima.

Trenutni obračunski kurs:
1 EUR = 118 RSD

Način dostave

Robu koju poručite u toku dana do 14:00 časova isporučujemo preko brze pošte ili kurirskom poštom. Za sve proizvode ukoliko imamo na stanju dostava se ograničava do 2 radna dana. U slučaju da robu ne primite u naznačenom periodu potrebno je da nas kontaktirate telefonom ili putem e-maila. Dostava nije ograničena iznosom i količinom ali je ograničena dužinom profila i ona iznosi maksimalno 3 metra.

Kako se vrši isporuka?
Isporuka se vrši putem AKS-a ili neke druge kurirske službe, na adresu koju ste naveli prilikom naručivanja. Ukoliko prilikom isporuke ne budete kod kuće, dobićete obaveštenje da Vas paket čeka kod kurira ili ćete biti pozvani na Vaš kontakt telefon koji ste ostavili prilikom naručivanja. U tom slučaju Vas molimo da ga što pre preuzmete, jer će kuriri paket automatski vratiti pošiljaocu (nama) posle 4 dana stajanja u njihovom magacinu.

Rokovi za isporuku?
Najčešće se porudžbine isporučuju u roku od 1-2 radna dana po potvrdi narudžbine.

Pakete koji se šalju brzom poštom AKS obavezno proveriti pre preuzimanja. Ukoliko primetite oštećenja kurir je u obavezi da napiše Zapisnik o oštećenju pošiljke, a kupac je u obavezi da isti pročita i potpiše ukoliko je saglasan. Zapisnik nije moguće uraditi nakon odlaska kurira, pa samim tim neće biti uvažena reklamacija.

Troškovi dostave

Sarađujemo sa kurirskom službom AKS EXPRESS KURIR. Poštarina se naplaćuje kroz predračun po ceni od 400 din. za sve pakete do 20 kg. Svaki naredni kilogram preko 20 kg naplaćuje se 26.4 din. Cene su sa uračunatim PDV-om.

U dogovoru sa komercijalom isporuka se može organizovati preko kurirske službe po vašem izboru. U ovom slučaju kupac organizuje i snosi sve troškove isporuke, a kurirska služba robu preuzima isključivo kod nas u magacinu.

Vraćanje robePravo na odustajanja od kupovine

Kupac ima pravo da kupljenu proizvode vrati bez oštećenja tj. bez otvaranja pakovanja u kome su upakovani proizvodi. Osim u slučaju kada poručuje profile koji se prodaju isključivo na meru a po nalogu kupca se seku na određenu dimenziju. U slučaju povratka robe kupac snosi troškove povraćaja robe (troškovi dostave od kupca do prodavca). Proizvodi moraju biti nekorišćeni i neotvarani, u originalnoj ambalaži, poslati na adresu sa plaćenim troškovima. Ukoliko je roba plaćena preko žiro računa kupac dostavlja broj bankovnog računa i naziv banke na koji je potrebno da se izvrši povraćaj sredstava. Prodavac vraća ukupan iznos bez troškova dostave najkasnije u roku 15 dana od primanja robe. Prodavac nije dužan da primi robu s otkupninom ili pošiljke koje ne odgovaraju uslovima pod kojima može da se izvrši povraćaj robe. U slučaju da kupac odustane od kupovine, a novac je uplatio, dužan je da podnese zahtev za povraćaj novca. U slučaju da kupac izvrši uplatu iznosa koji je manji od iznosa na koji je glasila profaktura, smatraće se da kupoprodaja nije zaključena sve do momenta dok ne uplati iznos u potpunosti.

Politika kvaliteta

Komunikacija zaposlenih sa kupcima kao i sve svoje obaveze prema kupcima proizvoda obavljaju na profesionalan način koji će obezbediti da zahtevi i očekivanja kupaca budu uvek ispunjeni u predviđenim rokovima, kao i kad god je to moguće.

Zaposleni u firmi Lyctum će se truditi da unaprede poslovne odnose sa svojim klijentima u cilju obezbeđenja što kvalitenijih proizvoda sa najboljim cenama.

Zaposleni u firmi Lyctum će poštovati zakonske propise i etičke principe kako bi očuvali dobar status i ugled u poslovnom okruženju.

Menadžment firme Lyctum će postaviti ciljeve koji su potrebni da zadovolje korisnike proizvoda i upravljati svim resursima na način koji ce omogućiti smanjenje troškova poslovanja kao i efikasnosti u radu.

Cilj menadžment firme Lyctum je da poboljšaju stručnost i motivisanost kadrova, polazeći da od stanovišta da su ljudi upravo najdragoceniji resurs od čijeg zadovoljstva zavisi kvalitet naših usluga.

U trenutku kada je društvena odgovornost poslovnog sektora više nego ikada u fokusu javnosti, firma Lyctum uvodi u praksu objavljivanje kratkih izveštaja o društvenoj odgovornosti, sa namerom da predstavi svoj doprinos ovom savremenom konceptu i svoj pristup poslovanju.

Sve promene u uslovima prodaje biće izmenjene na sajtu Lyctum.com.

Reklamacije

Izjavljivanje reklamacije

Radi ostvarivanja prava u vezi sa saobraznošću robe i garancijom, potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju, a dodatna pravila važe za proizvode (robu) kupljene preko sredstava komunikacije na daljinu (putem interneta, telefona, poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu). U slučaju da potrošač izjavi reklamaciju Lyctum se obavezuje da će o svom trošku otkloniti sve nedostatke nastale kod propisane upotrebe proizvoda kao i zamenu odgovarajućeg proizvoda za novi ako to bude neophodno. Pre izjavljivanja reklamacije preporučujemo proveru svih neophodnih uslova za nesmetan i propisan rad kupljenih proizvoda.

Predaja proizvoda na reklamaciju

Kako bi potrošač ostvario pravo na izvršenje reklamacije, neophodno je, pri predaji proizvoda na reklamaciju, da uz isti priloži svu dokumentaciju koja dolazi uz proizvod, neoštećenu ambalažu, originalni garantni Lyctum i original ili kopiju računa kojim se potvrđuje kupovina proizvoda koji se reklamira. Uz to je poželjno navesti što detaljniji opis neispravnosti kako bi se olakšala i ubrzala provera neispravnosti proizvoda od strane ovlašćenih lica. Opis neispravnosti, naziv proizvoda, proizvođač, oznaka modela, serijski broj i ostali podaci se unose u za to predviđen obrazac. Lyctum se obavezuje da će obezbediti ovaj obrazac i popuniti isti prilikom prijema proizvoda na reklamaciju. Prilikom prijema proizvoda na reklamaciju jedan od primeraka obrasca potrošač dobija kao dokaz predaje proizvoda na reklamaciju.

Slanje proizvoda na reklamaciju

Pri slanju proizvoda na reklamaciju važe iste odredbe kao u slučaju predaje proizvoda na reklamaciju. Proizvodi koji se šalju na reklamaciju kurirskom službom, poštom ili drugom paketnom distribucijom moraju biti propisno zapakovani. U suprotnom, služba paketne distribucije može odbiti prijem takvog paketa.

Proizvod se na reklamaciju šalje o trošku klijenta, osim u slučaju kada je stigao nov neispravan proizvod. Tada isti možete poslati potpuno besplatno o našem trošku posredstvom kurirske službe AKS uz obavezan prethodni dogovor sa našim korisničkim servisom putem mejla info@lyctum.com ili putem telefona 011/314-10-60.

Za sva eventualna fizička oštećenja proizvoda koja nastanu u toku transporta odgovornost preuzima služba paketne distribucije.

Rešavanje reklamacije

Lyctum je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od prijema reklamacije, odgovori potrošaču, sa izjašnjenjem o podnetom zahtevu za reklamaciju i predlogom njenog rešavanja (Zakon o zaštiti potrošača, član 58). Zamena proizvoda pre provere dokumentacije i navedenih nedostataka nije moguća, osim ukoliko u cenovniku ili garanciji nije drugačije naznačeno (npr. ukoliko je za određeni proizvod naznačeno da se u slučaju reklamacije može zameniti u garantnom roku). U slučaju da ovlašćeni servis utvrdi da je proizvod koji je donet na reklamaciju ispravan, može biti naplaćena dijagnostika proizvoda po važećem cenovniku servisa, kao i eventualni transport proizvoda.

Preuzimanje proizvoda sa reklamacije

Lyctum se obavezuje da će korisnika reklamacije obavestiti o tome da je proizvod, koji je predat na reklamaciju, popravljen ili zamenjen, najkasnije sledećeg radnog dana nakon izvršenog servisa ili prijema popravljenog proizvoda od strane ovlašćenog servisa. Korisnik reklamacije je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda sa reklamacije obrazac preda ovlašćenom licu – u suprotnom korisnik neće moći da preuzme proizvod sa reklamacije.

Korisnik je dužan da popravljeni / zamenjeni proizvod preuzme najkasnije 30 (trideset) dana od trenutka kada dobije obaveštenje o razrešenju reklamacije. Nakon isteka tog perioda Lyctum ne preuzima nikakvu odgovornost za dati proizvod.

Napomena: Korisnik reklamacije je dužan da prilikom preuzimanja proizvoda ustanovi kompletnost: u slučaju zamene za novi proizvod – fizičku neoštećenost, a u slučaju popravke – stanje u kojem je proizvod bio pri predaji na reklamaciju. Naknadne reklamacije po tom pitanju neće biti prihvaćene.

Kada nije moguće ostvariti reklamaciju?

Reklamacija se ne uvažava u slučaju nedostatka, oštećenja i kvarova nastalih nepravilnim i nestručnim rukovanjem, nepravilnim održavanjem, korišćenjem neodgovarajućeg potrošnog materijala, kao i u slučaju intervencije od strane neovlašćenih lica ili servisa. Takođe, reklamaciju nije moguće ostvariti ukoliko je do oštećenja ili kvara došlo usled neispravnih električnih instalacija, nestabilnog napona, usled strujnog udara i elementarnih nepogoda kao što su požari, poplave, zemljotresi i sl.

Pravo na povrat proizvoda (robe) kada je ugovor zaključen na daljinu

Svaka kupovina predstavlja zaključenje ugovora o prodaji robe. Ugovor zaključen na daljinu je svaki ugovor (kupovina) zaključen putem interneta, telefona, poštom ili drugim sredstvima komunikacije na daljinu. Zakon o zaštiti potrošača daje pravo potrošaču da, u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora (kupovine), bez ikakvog obrazloženja, raskine ugovor o kupovini na daljinu. Izjava o jednostranom raskidu ugovora smatra se blagovremenom, ako je poslata u pomenutom roku ili ako je u istom roku proizvod vraćen Lyctumu. Kod ugovora o prodaji na daljinu, rok od 14 dana računa se od dana kada proizvod dospe kod potrošača. Kod ugovora o pružanju usluga (na daljinu), rok počinje da teče od momenta zaključenja ugovora.

Ako je potrošač odlučio da raskine ugovor, dužan je da pošalje izjavu o jednostranom raskidu ugovora u pisanoj formi što uključuje i elektronski oblik.

Obrazac za raskid ugovora možete preuzeti ovde:

Obrazac za raskid ugovora

Troškove isporuke u slučaju raskida ugovora o kupovini na daljinu snosi potrošač. Proizvod se može vratiti isključivo u neoštećenoj originalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u originalnom pakovanju i ukoliko se nalazi u istom stanju u kakvom je i isporučen, bez fizičkih ili bilo kakvih drugih oštećenja. Proizvod mora biti neupotrebljivan.

Lyctum je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio, a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu ugovora.

Jednostrani raskid ugovora na daljinu, osim ako nije drugačije ugovoreno, nije moguć jedino u sledećim slučajevima:

  • ako se radi o pružanju usluga i ako je uz izričitu saglasnost potrošača započeto pružanje usluge pre isteka roka za jednostrani raskid ugovora;
  • ako se radi o prodaji robe ili pružanju usluga čija cena zavisi od promena na finansijskom tržištu, na koje Lyctum ne može da utiče;

Za sve dodatne informacije o reklamacijama možete nas kontaktirati.

Često postavljana pitanja

1) Gde se nalaze cenovnici i sertifikati?
Cenovnici i sertifikati se nalaze pod linkom „Download

2) Da li su cenovnici koji se nalaze na stranici validni?
Da, u zaglavlju svakog cenovnika stoji datum ažuriranja cenovnika.

3) Ne mogu da pronađem određeni proizvod.
Koristite pretragu koja se nalazi u vrhu stranice tako što ćete ukucati traženi pojam i pritisnuti „Enter“ koji se nalazi na vašoj tastaturi.

4) Potrebni su mi podaci za fakturisanje.
Nalaze se pod linkom „Download„:
a) PIB potvrda u .pdf formatu
b) PEPDV obrazac u .pdf formatu
c) Obrazac za identifikaciju u .pdf formatu

5) Ne mogu da pristupim galeriji slika.
Galerija slika je dostupna na oficijalnoj „Facebook stranici

6) Ne mogu da pronađem katalog elemenata i profila za ograde.
Katalog elemenata i profila se nalazi na posebnoj stranici…

7) Interesuje me postupak montaže aluminijumskih ograda i gelendera.
Postupak „ montaže aluminijumskih ograda i gelendera“ se nalazi na oficijalnoj YouTube stranici.

8) Gde mogu da pogledam listu svih proizvoda?
Lista svih proizvoda firme Lyctum se nalazi na linku „Proizvodi„.

9) Imam reklamaciju na određeni proizvod, kome da se obratim?
Za sve reklamacije možete nas kontaktirati telefonom ili doći lično.

10) Kako da dođem do Vas?
Nalazimo se u Zemunu, ulica Svetomira Đukića 24. Nedaleko od nas se nalazi stanica gradskog prevoza. Autobusi koji dolaze do nas su 81 i 81L. Više detalja možete naći na Kontakt stranici.

Uslovi korišćenja
Pravila o privatnosti