Poslednji put ažurirano 21.04.2021.

AluminijumskiKutijasti profili

Industrijski aluminijumski kutijasti profili dužine su 6 metara i dostupni u varijantama bela RAL 9016, braon RAL 8014, antracit RAL 7016, mat eloks E0 i u sirovoj varijanti.

Crteži kutijastih profila
ŠIFRABOJADIMENZIJEDEBLJINA ZIDACENA
K25X25-BELIBela25×25 mm1.8 mm18.00€
K25X25-BRAONNOVOBraon25×25 mm1.8 mm18.00€
K25X25-ELOXMat Elox25×25 mm1.8 mm18.00€
K30X20-BELIBela30×20 mm1.3 mm12.00€
K30X20-BRAONBraon30×20 mm1.3 mm12.00€
K30X20-ANTRACITNOVOAntracit30×20 mm1.3 mm12.00€
K30X20-ELOXMat Elox30×20 mm1.3 mm12.00€
K40X20-BELIBela40×20 mm1 mm12.00€
K40X20-BRAONBraon40×20 mm1 mm12.00€
K40X20-ANTRACITNOVOAntracit40×20 mm1 mm12.00€
K40X20-ELOXMat Elox40×20 mm1 mm12.00€
K40X20-SIROVISirovi40×20 mm1 mm12.00€
K40X30-ELOXMat Elox40×30 mm1.2 mm17.00€
K40X40-BELIBela40×40 mm1 mm18.00€
K50X20-BELIBela50×20 mm1.5 mm21.00€
K50X20-ELOXMat Elox50×20 mm1.5 mm21.00€
K60X20-BELIBela60×20 mm1.4 mm22.00€
K60X20-BRAONBraon60×20 mm1.4 mm22.00€
K60X20-ANTRACITNOVOAntracit60×20 mm1.4 mm22.00€
K60X20-CRNACrna60×20 mm1.4 mm22.00€
K60X20-ELOXMat Elox60×20 mm1.4 mm22.00€
K80X20-BELIBela80×20 mm1.2 mm24.00€
K80X20-ANTRACITNOVOAntracit80×20 mm1.2 mm24.00€
K80X20-ELOXMat Elox80×20 mm1.2 mm24.00€

Izražene cene su u evrima sa uračunatim PDV-om za dužinu od 6 m, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti.

AluminijumskiL profili

Industrijski aluminijumski L profili dužine su 6 metara i dostupni u varijantama bela RAL 9016, braon RAL 8014, antracit RAL 7016, mat eloks E0 i u sirovoj varijanti.

Crteži L profila
ŠIFRABOJADIMENZIJEDEBLJINA ZIDACENA
L10X10-BELINOVOBela10×10 mm1 mm3.50€
L10X10-ELOXNOVOBela10×10 mm1 mm3.50€
L10X20-BELINOVOBela10×20 mm1.2 mm4.50€
L10X20-ELOXNOVOBela10×20 mm1.2 mm4.50€
L15X15-BELIBela15×15 mm1 mm4.00€
L15X15-ANTRACITNOVOAntracit15×15 mm1 mm4.00€
L15X15-ELOXMat Elox15×15 mm1 mm4.00€
L20X20-BELIBela20×20 mm1.2 mm5.00€
L20X20-ANTRACITNOVOAntracit20×20 mm1.2 mm5.00€
L20X20-ELOXMat Elox20×20 mm1.2 mm5.00€
L25X25-BELIBela25×25 mm1.2 mm6.00€
L30X20-BELIBela30×20 mm1.2 mm6.00€
L30X20-BRAONBraon30×20 mm1.2 mm6.00€
L30X20-ANTRACITNOVOAntracit30×20 mm1.2 mm6.00€
L30X20-ELOXMat Elox30×20 mm1.2 mm6.00€
L30X20-SIROVISirovi30×20 mm1.2 mm6.00€
L30X30-BELIBela30×30 mm1.2 mm7.00€
L30X30-ANTRACITNOVOAntracit30×30 mm1.2 mm7.00€
L30X30-ELOXMat Elox30×30 mm1.2 mm7.00€
L30X30-SIROVINOVOSirovi30×30 mm1.2 mm7.00€
L40X20-BELIBela40×20 mm1.2 mm7.00€
L40X20-BRAONBraon40×20 mm1.2 mm7.00€
L40X20-ANTRACITNOVOAntracit40×20 mm1.2 mm7.00€
L40X20-ELOXMat Elox40×20 mm1.2 mm7.00€
L40X20-SIROVISirovi40×20 mm1.2 mm7.00€
L40X40-BELIBela40×40 mm1.2 mm10.00€
L40X40-ANTRACITNOVOAntracit40×40 mm1.2 mm10.00€
L40X40-ELOXMat Elox40×40 mm1.2 mm10.00€
L50X50-BELIBela50×50 mm1.5 mm14.00€
L50X50-ANTRACITNOVOAntracit50×50 mm1.5 mm14.00€
L50X50-ELOXMat Elox50×50 mm1.5 mm14.00€
L50X50-SIROVINOVOSirovi50×50 mm1.5 mm14.00€
L60X20-BELIBela60×20 mm1.3 mm11.00€
L60X20-ANTRACITNOVOAntracit60×20 mm1.3 mm11.00€
L60X20-ELOXMat Elox60×20 mm1.3 mm11.00€
L80X20-BELIBela80×20 mm1.3 mm13.00€
L80X20-ELOXMat Elox80×20 mm1.3 mm13.00€

Izražene cene su u evrima sa uračunatim PDV-om za dužinu od 6 m, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti.

AluminijumskiT profili

Industrijski aluminijumski T profili dužine su 6 metara i dostupni u varijantama bela RAL 9016, antracit RAL 7016, mat eloks E0 i u sirovoj varijanti.

Crteži T profila
ŠIFRABOJADIMENZIJEDEBLJINA ZIDACENA
T10X8-BELIBela10×8 mm1.2 mm2.50€
T10X8-ANTRACITNOVOAntracit10×8 mm1.2 mm2.50€
T10X8-ELOXMat Elox10×8 mm1.2 mm2.50€
T25X25-BELIBela25×25 mm1.2 mm6.00€
T25X25-ANTRACITNOVOAntracit25×25 mm1.2 mm6.00€
T25X25-ELOXMat Elox25×25 mm1.2 mm6.00€
T25X25-SIROVISirovi25×25 mm1.2 mm6.00€
T30X30-BELIBela30×30 mm1.2 mm7.00€
T30X30-ANTRACITNOVOAntracit30×30 mm1.2 mm7.00€
T30X30-ELOXMat Elox30×30 mm1.2 mm7.00€
T40X40-BELABela40×40 mm1.2 mm9.00€
T40X40-ANTRACITNOVOAntracit40×40 mm1.2 mm9.00€
T40X40-ELOXMat Elox40×40 mm1.2 mm9.00€

Izražene cene su u evrima sa uračunatim PDV-om za dužinu od 6 m, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti.

AluminijumskiU profili

Industrijski aluminijumski U profili dužine su 6 metara i dostupni u varijantama bela RAL 9016 i mat eloks E0.

Crteži U profila
ŠIFRABOJADIMENZIJEDEBLJINA ZIDACENA
U20X22-BELABela20×22 mm1 mm5.50€
U20X22-E0Mat Elox20×22 mm1 mm5.50€
U20X26-BELABela20×26 mm1 mm5.75€
U20X26-E0Mat Elox20×26 mm1 mm5.75€

Izražene cene su u evrima sa uračunatim PDV-om za dužinu od 6 m, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti.

Industrijski profili dostupni po porudžbini

Dostupni u LyctumuPovezani proizvodi