Poslednji put ažurirano 23.08.2021.

AluminijumskiKutijasti profili

Industrijski aluminijumski kutijasti profili dužine su 6 metara i dostupni u varijantama bela RAL 9016, braon RAL 8014, antracit RAL 7016, mat eloks E0 i u sirovoj varijanti.

Crteži kutijastih profila
ŠIFRA BOJA DIMENZIJE DEBLJINA ZIDA CENA
K25X25-BELI Bela 25×25 mm 1.8 mm 21.00€
K25X25-BRAONNOVO Braon 25×25 mm 1.8 mm 21.00€
K25X25-ELOX Mat Elox 25×25 mm 1.8 mm 21.00€
K30X20-BELI Bela 30×20 mm 1.3 mm 15.50€
K30X20-BRAON Braon 30×20 mm 1.3 mm 15.50€
K30X20-ANTRACITNOVO Antracit 30×20 mm 1.3 mm 15.50€
K30X20-ELOX Mat Elox 30×20 mm 1.3 mm 15.50€
K40X20-BELI Bela 40×20 mm 1 mm 14.50€
K40X20-BRAON Braon 40×20 mm 1 mm 14.50€
K40X20-ANTRACITNOVO Antracit 40×20 mm 1 mm 14.50€
K40X20-ELOX Mat Elox 40×20 mm 1 mm 14.50€
K40X20-SIROVI Sirovi 40×20 mm 1 mm 14.50€
K40X30-ELOX Mat Elox 40×30 mm 1.2 mm 20.00€
K40X40-BELI Bela 40×40 mm 1 mm 19.50€
K40X40-ELOX Mat Elox 40×40 mm 1 mm 19.50€
K50X20-BELI Bela 50×20 mm 1.5 mm 25.00€
K50X20-ELOX Mat Elox 50×20 mm 1.5 mm 25.00€
K60X20-BELI Bela 60×20 mm 1.4 mm 27.00€
K60X20-BRAON Braon 60×20 mm 1.4 mm 27.00€
K60X20-ANTRACITNOVO Antracit 60×20 mm 1.4 mm 27.00€
K60X20-CRNA Crna 60×20 mm 1.4 mm 27.00€
K60X20-ELOX Mat Elox 60×20 mm 1.4 mm 27.00€
K80X20-BELI Bela 80×20 mm 1.2 mm 29.00€
K80X20-ANTRACITNOVO Antracit 80×20 mm 1.2 mm 29.00€
K80X20-ELOX Mat Elox 80×20 mm 1.2 mm 29.00€

Izražene cene su u evrima sa uračunatim PDV-om za dužinu od 6 m, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti.

AluminijumskiL profili

Industrijski aluminijumski L profili dužine su 6 metara i dostupni u varijantama bela RAL 9016, braon RAL 8014, antracit RAL 7016, mat eloks E0 i u sirovoj varijanti.

Crteži L profila
ŠIFRA BOJA DIMENZIJE DEBLJINA ZIDA CENA
L10X10-BELINOVO Bela 10×10 mm 1 mm 4.00€
L10X10-ELOXNOVO Bela 10×10 mm 1 mm 4.00€
L10X20-BELINOVO Bela 10×20 mm 1.2 mm 5.00€
L10X20-ELOXNOVO Bela 10×20 mm 1.2 mm 5.00€
L15X15-BELI Bela 15×15 mm 1 mm 4.50€
L15X15-ANTRACITNOVO Antracit 15×15 mm 1 mm 4.50€
L15X15-ELOX Mat Elox 15×15 mm 1 mm 4.50€
L20X20-BELI Bela 20×20 mm 1.2 mm 6.00€
L20X20-ANTRACITNOVO Antracit 20×20 mm 1.2 mm 6.00€
L20X20-ELOX Mat Elox 20×20 mm 1.2 mm 6.00€
L25X25-BELI Bela 25×25 mm 1.2 mm 7.00€
L30X20-BELI Bela 30×20 mm 1.2 mm 7.00€
L30X20-BRAON Braon 30×20 mm 1.2 mm 7.00€
L30X20-ANTRACITNOVO Antracit 30×20 mm 1.2 mm 7.00€
L30X20-ELOX Mat Elox 30×20 mm 1.2 mm 7.00€
L30X20-SIROVI Sirovi 30×20 mm 1.2 mm 7.00€
L30X30-BELI Bela 30×30 mm 1.2 mm 9.00€
L30X30-ANTRACITNOVO Antracit 30×30 mm 1.2 mm 9.00€
L30X30-ELOX Mat Elox 30×30 mm 1.2 mm 9.00€
L30X30-SIROVINOVO Sirovi 30×30 mm 1.2 mm 9.00€
L40X20-BELI Bela 40×20 mm 1.2 mm 9.00€
L40X20-BRAON Braon 40×20 mm 1.2 mm 9.00€
L40X20-ANTRACITNOVO Antracit 40×20 mm 1.2 mm 9.00€
L40X20-ELOX Mat Elox 40×20 mm 1.2 mm 9.00€
L40X20-SIROVI Sirovi 40×20 mm 1.2 mm 9.00€
L40X40-BELI Bela 40×40 mm 1.2 mm 12.00€
L40X40-ANTRACITNOVO Antracit 40×40 mm 1.2 mm 12.00€
L40X40-ELOX Mat Elox 40×40 mm 1.2 mm 12.00€
L50X20-ANTRACITNOVO Antracit 50×20 mm 1.3 mm 14.00€
L50X50-BELI Bela 50×50 mm 1.5 mm 19.00€
L50X50-ANTRACITNOVO Antracit 50×50 mm 1.5 mm 19.00€
L50X50-ELOX Mat Elox 50×50 mm 1.5 mm 19.00€
L50X50-SIROVINOVO Sirovi 50×50 mm 1.5 mm 19.00€
L60X20-BELI Bela 60×20 mm 1.3 mm 13.00€
L60X20-ANTRACITNOVO Antracit 60×20 mm 1.3 mm 13.00€
L60X20-ELOX Mat Elox 60×20 mm 1.3 mm 13.00€
L80X20-BELI Bela 80×20 mm 1.3 mm 16.00€
L80X20-ELOX Mat Elox 80×20 mm 1.3 mm 16.00€
L80X20-SIROVI Sirovo 80×20 mm 1.3 mm 16.00€

Izražene cene su u evrima sa uračunatim PDV-om za dužinu od 6 m, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti.

AluminijumskiT profili

Industrijski aluminijumski T profili dužine su 6 metara i dostupni u varijantama bela RAL 9016, antracit RAL 7016, mat eloks E0 i u sirovoj varijanti.

Crteži T profila
ŠIFRA BOJA DIMENZIJE DEBLJINA ZIDA CENA
T10X8-BELI Bela 10×8 mm 1.2 mm 3.00€
T10X8-ANTRACITNOVO Antracit 10×8 mm 1.2 mm 3.00€
T10X8-ELOX Mat Elox 10×8 mm 1.2 mm 3.00€
T25X25-BELI Bela 25×25 mm 1.2 mm 7.50€
T25X25-ANTRACITNOVO Antracit 25×25 mm 1.2 mm 7.50€
T25X25-ELOX Mat Elox 25×25 mm 1.2 mm 7.50€
T25X25-SIROVI Sirovi 25×25 mm 1.2 mm 7.50€
T30X30-BELI Bela 30×30 mm 1.2 mm 9.00€
T30X30-ANTRACITNOVO Antracit 30×30 mm 1.2 mm 9.00€
T30X30-ELOX Mat Elox 30×30 mm 1.2 mm 9.00€
T40X40-BELA Bela 40×40 mm 1.2 mm 12.00€
T40X40-ANTRACITNOVO Antracit 40×40 mm 1.2 mm 12.00€
T40X40-ELOX Mat Elox 40×40 mm 1.2 mm 12.00€

Izražene cene su u evrima sa uračunatim PDV-om za dužinu od 6 m, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti.

AluminijumskiU profili

Industrijski aluminijumski U profili dužine su 6 metara i dostupni u varijantama bela RAL 9016 i mat eloks E0.

Crteži U profila
ŠIFRA BOJA DIMENZIJE DEBLJINA ZIDA CENA
U20X22-BELA Bela 20×22 mm 1 mm 7.50€
U20X22-E0 Mat Elox 20×22 mm 1 mm 7.50€
U20X26-BELA Bela 20×26 mm 1 mm 8.00€
U20X26-E0 Mat Elox 20×26 mm 1 mm 8.00€

Izražene cene su u evrima sa uračunatim PDV-om za dužinu od 6 m, plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti.

Industrijski profili dostupni po porudžbini

Dostupni u LyctumuPovezani proizvodi