Poslednji put ažurirano

Prostorije koje nemaju prirodnu ventilaciju imaju potrebe za ventilacionim rešetkama koje se ugrađuju na vrata. Lako se ugrađuju i čišćenje istih nije komplikovano.

Isto tako ventilacione rešetke mogu se koristiti kod radijatora koji su obloženi ivericom, kao i kod zatvorenih stolova kojima je potreban dotok vazduha tj. ventilacija zbog računara koji se uglavnom nalaze ispod stolova.

Ventilacione rešetke

Ventilacione rešetke dostupne su u eloksiranoj mat varijanti. Za visinu od 85 i 100 mm dostupne su širine 300 i 500 mm, a za visinu 66 mm dostupne su širine 290, 430, 570, 710, 850, 1980 i 2980 mm.

VRS-001 ventilaciona rešetka 85×300 mm

VRS-001
Ventilaciona rešetka 85×300 mm
4.50€

VRS-001A ventilaciona rešetka 100×300 mm

VRS-001A
Ventilaciona rešetka 100×300 mm
5.00€

VRS-002 ventilaciona rešetka 85×500 mm

VRS-002
Ventilaciona rešetka 85×500 mm
7.00€

VRS-002A ventilaciona rešetka 100×500 mm

VRS-002A
Ventilaciona rešetka 100×500 mm
7.50€

VRS-003 ventilaciona rešetka 66×290 mm

VRS-003
Ventilaciona rešetka 66×290 mm
3.50€

VRS-004 ventilaciona rešetka 66×430 mm

VRS-004
Ventilaciona rešetka 66×430 mm
4.50€

VRS-005 ventilaciona rešetka 66×570 mm

VRS-005
Ventilaciona rešetka 66×570 mm
6.00€

VRS-006 ventilaciona rešetka 66×710 mm

VRS-006
Ventilaciona rešetka 66×710 mm
7.50€

VRS-007 ventilaciona rešetka 66×850 mm

VRS-007
Ventilaciona rešetka 66×850 mm
8.50€

VRS-008 ventilaciona rešetka 66×1980 mm

VRS-008
Ventilaciona rešetka 66×1980 mm
19.00€

VRS-009 ventilaciona rešetka 66×2980 mm

VRS-009
Ventilaciona rešetka 66×2980 mm
29.00€

Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 011/314-10-60 i 065/668-72-00.

Dostupni u LyctumuPovezani proizvodi