Poslednji put ažurirano 21.08.2023.

Prostorije koje nemaju prirodnu ventilaciju imaju potrebe za ventilacionim rešetkama koje se ugrađuju na vrata. Lako se ugrađuju i čišćenje istih nije komplikovano.

Isto tako ventilacione rešetke mogu se koristiti kod radijatora koji su obloženi ivericom, kao i kod zatvorenih stolova kojima je potreban dotok vazduha tj. ventilacija zbog računara koji se uglavnom nalaze ispod stolova.

Ventilacione rešetke

Aluminijumske ventilacione rešetke dostupne su u eloksiranoj mat varijanti. Za visinu od 85 i 100 mm dostupne su širine 300 i 500 mm, a za visinu 66 mm dostupne su širine 290, 430, 570, 710, 850, 1980 i 2980 mm.

VRS-000A - Ventilaciona rešetka 60×300 mm

VRS-000A
Ventilaciona rešetka 60×300 mm
7.70€

VRS-000A-9005 - Crna ventilaciona rešetka 60×300 mm

VRS-000A-9005
Ventilaciona rešetka 60×300 mm
Crna RAL 9005 mat
9.00€

NOVO

VRS-000B - Ventilaciona rešetka 60×500 mm

VRS-000B
Ventilaciona rešetka 60×500 mm
10.85€

VRS-001 - Ventilaciona rešetka 85×300 mm

VRS-001
Ventilaciona rešetka 85×300 mm
8.15€

VRS-001A - Ventilaciona rešetka 100×300 mm

VRS-001A
Ventilaciona rešetka 100×300 mm
8.15€

VRS-001AA-9005 - Crna ventilaciona rešetka 100×300 mm

VRS-001AA-9005
Ventilaciona rešetka 100×300 mm
Crna RAL 9005 mat
12.00€

NOVO

VRS-001A-9005

VRS-001A-9005
Ventilaciona rešetka 100×400 mm
Crna RAL 9005 mat
14.00€

NOVO

VRS-002 - Ventilaciona rešetka 85×500 mm

VRS-002
Ventilaciona rešetka 85×500 mm
12.00€

VRS-002A - Ventilaciona rešetka 100×500 mm

VRS-002A
Ventilaciona rešetka 100×500 mm
12.21€

VRS-002C - Ventilaciona rešetka 120×3000 mm

VRS-002C
Ventilaciona rešetka 120×3000 mm
69.00€

VRS-002D - Ventilaciona rešetka 70×3000 mm

VRS-002D
Ventilaciona rešetka 70×3000 mm
30.00€

VRS-003 - Ventilaciona rešetka 66×290 mm

VRS-003
Ventilaciona rešetka 66×290 mm
3.50€

VRS-004 - Ventilaciona rešetka 66×430 mm

VRS-004
Ventilaciona rešetka 66×430 mm
4.80€

VRS-005 - Ventilaciona rešetka 66×570 mm

VRS-005
Ventilaciona rešetka 66×570 mm
6.00€

VRS-006 - Ventilaciona rešetka 66×710 mm

VRS-006
Ventilaciona rešetka 66×710 mm
7.50€

VRS-007 - Ventilaciona rešetka 66×850 mm

VRS-007
Ventilaciona rešetka 66×850 mm
8.50€

VRS-008 - Ventilaciona rešetka 66×1980 mm

VRS-008
Ventilaciona rešetka 66×1980 mm
21.60€

VRS-009 - Ventilaciona rešetka 66×2980 mm

VRS-009
Ventilaciona rešetka 66×2980 mm
29.00€

Više informacija možete dobiti na brojeve telefona 011/314-10-60 i 065/668-72-00.

Cenovnik ventilacionih rešetki sa crtežima

Dostupni u LyctumuPovezani proizvodi