Poslednji put ažurirano 01.04.2024.

Tihi sistem kliznih vrata sa točkićima omogućuje jednostavnu realizaciju različitih koncepcija u unutrašnjem prostoru zgrade. Montaža može da se vrši na plafonu i podu, zahvaljujući čemu je osigurana mogućnost upotrebe sistema, između ostalog kao vrata za prolaze, pregradna i garderobna vrata.

Geze Rollan crtež

Karakteristike proizvoda

 • Mali montažni prostor sa montažnom visinom od samo 29 mm omogućuje neproblematično ugrađivanje čak i pri ograničenim uslovima
 • Optimalna površina prianjanja smanjuje šum pri otvaranju i zatvaranju
 • Jedinstvena klizna šina za Rollan 40N i 80 omogućuje čak i nezavisno od materijala krila jednostavno prilagođivanje različitim uslovima upotrebe
 • Klasičan dizajn – bez suvišnih ivica – omogućuje upotrebu bez maskiranja
 • Proizvod je odobren prema DIN EN 1527:199
 • Težina krila do 40 kg (Rollan 40N)
Geze Rollan 40

Težina krila do 80 kg (Rollan 80)

 • Dugi rok upotrebe, sila pokretanja < 20 N (Rollan 40N) nakon 50.000 radnih ciklusa (Rollan 40N) ili < 25 N (Rollan 80) Trajno lako kretanje s malim utroškom snage
 • Zatvorena aluminijumska šina štiti od prodiranja prašine i zagađenja
 • Jednostavna direktna montaža na plafonu ili montaža preko konzole na plafon ili zid
 • Jednostavno podešavanje razmaka između krila i šine / dodatno podešavanje može da se vrši u ugrađenom stanju
Geze Rollan

Oblast primene

 • za vrata sa krilima od drveta, plastike i metala pri težini krila do 40 kg ili 80 kg, za staklena krila može da se isporuči stezna ploča
 • za sva jedno- i višekrilna klizna vrata
 • zahvaljujući tihom radu – pre svega za vrata u stambenim i poslovnim prostorijama
Geze Rollan 80

Standardna varijanta / sadržaj isporuke

Klizna cev sa pričvrsnom konzolom 2 hodna mehanizma sa pričvrsnom konzolom, 2 noseće ploče, 1 podna vođica i 2 cevna amortizera (kod Rollan 80 dodatna opruga za fiksiranje)

Specijalna varijanta

Alternativno se mogu odvojeno naručiti klizne šine (dužina 6.1 m ili po meri) i oprema.

Geze Rollan detalj

Standardna montaža

Montaža sistema GEZE Rollan 40N/80 na jednokrilnim kliznim vratima sa drvenim krilom i nosećom pločom. Okov može da se montira direktno na plafonu ili na zidu, odnosno plafonu uz pomoć pričvrsne konzole.

Geze Rollan šema montaže

Uputstvo:
Zidni džepovi moraju da budu dostupni skidanjem oplata. Za kočenje krila je osim standardnog cevnog amortizera neophodan dodatni ugaoni amortizer. Ovaj amortizer mora da se montira na polovini visine vrata!

ŠIFRA NAZIV CENA
160407 Rollan 40N komplet za klizna vrata 1800 mm 57.00€
160411 Rollan 80 komplet za klizna vrata 1650 mm 76.00€
160412 Rollan 80 komplet za klizna vrata 1800 mm 80.00€
160414 Rollan 80 komplet za klizna vrata 2350 mm 89.00€
160415 Rollan 80 komplet za klizna vrata 2800 mm 98.50€
160423 Rollan 80NT komplet za stakleno krilo 500-970 mm L-1900 mm 200.00€

Sve cene su sa uračunatim PDV-om. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti.

 Cenovnik Geze Rollan kliznih sistema
 Cenovnik Geze Rollan kliznih sistema za štampu
 Tehnički katalog Rollan 40N/80
 Tehnički katalog GEZE kliznih sistema
 Montaža Rollan kliznih sistema
 Geze uspeh na svakom polju

Za preuzimanjeSertifikati

 Geze Rollan sertifikati

Dostupni u LyctumuPovezani proizvodi