Poslednji put ažurirano 02.11.2023.

Inox tačkasti nosač CREA-POINT GT50

  • materijal – prohrom A4 – EN 1.4404
  • vezivni element – hemijski anker M10 u kombinaciji sa hemijom
  • sistem CREA GT50 obezbeđuje horizontalno, vertikalno i nagibno štelovanje​ stakala dok je staklo na nosaču​
  • CREA GT50 je projektovan za ravna i lučna stakla (posebni fleksibilni pritezači za lučna stakla)
  • horizontalni razmak „X“ između dva para nosača ne sme da bude veći od 500 mm
Crea GT50 raspored nosača

Svako stakleno polje mora da sadrži dva nosača sa ekscentrom (gornji levi i desni nosač na slici) koji imaju za cilj podešavanje stakla po visini.

  • vertikalni razmak između nosača bi trebalo da iznosi između 160 i 200 mm
  • minimalni razmak od donje ivice stakla do ose rupe je 80 mm​,
  • sistem je predviđen za debljine stakala 10/1.52/10 i 12/1.52/12
Inox tačkasti nosač GT50
Inox tačkasti nosač GT50

Pripremanje ​stakl​a​

Ukoliko se nosač montira na armirani beton/čeličnu podkonstrukciju, spoljašnje staklo pripremiti sa rupom Ø=25 mm, a unutrašnje sa rupom Ø=28 mm. Na taj način izbagavamo potencijalni problem prilikom laminiranja stakala.

Inox tačkasti nosač GT50
Inox tačkasti nosač GT50
Inox tačkasti nosač GT50
Inox tačkasti nosač GT50

Montaža

Kod stepenica svaki drugi stepenik bi trebalo da ima po jedan par tačkastih nosača. Svako stakleno polje mora da sadrži dva nosača sa ekscentrom (gornji levi i desni nosač na slici) koji imaju za cilj podešavanje stakla po visini. Na taj način izbegavamo mogućnost pucanja stakala prilikom montaže.

Crea GT50 podešavanje stakla - stepenice

Kod galerije svako stakleno polje mora da sadrži dva nosača sa ekscentrom koji imaju za cilj podešavanje stakla po visini. Na taj način izbegavamo mogućnost pucanja stakala prilikom montaže.

Crea GT50 podešavanje stakla - galerija
 Montaža tačkastog nosača
 Podešavanje stakla
CREA-POINT GT50 Inox tačkasti nosači za staklene ograde A-Blok Beograd
CREA-POINT GT50 Inox tačkasti nosači za staklene ograde A-Blok Beograd

Impozantan projekat staklenih ograda CREA-POINT GT50 Inox izveden u saradnji sa našim partnerom Company Djapa 8 na objektu A Blok u Beogradu.

CREA-POINT GT50 Inox tačkasti nosači za staklene ograde A-Blok Beograd
CREA-POINT GT50 Inox tačkasti nosači za staklene ograde A-Blok Beograd
CREA-POINT GT50 Inox tačkasti nosači za staklene ograde - Decathlon Beograd

Lyctum staklena ograda CREA-POINT GT50 Inox na prvom Decathlon objektu u Srbiji.

CREA-POINT GT50 Inox tačkasti nosači za staklene ograde - Decathlon Beograd
CREA-POINT GT50 Inox tačkasti nosači za staklene ograde - Decathlon Beograd

Estetika

Standardni Inox tačkasti nosač GT50 sa vidljivim vezivnim elementom

Poseban Inox tačkasti nosač GT50 sa kapicom koja sakriva vezivni element

Crea staklena ograda na staklenom stepeništu
Crea staklena ograda na staklenom stepeništu
Crea staklena ograda na staklenom stepeništu
Crea staklena ograda na staklenom stepeništu
Crea staklena ograda na staklenom stepeništu
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice

Održavanje

Radi lakšeg održavanja stakala opredelili smo se za držač sa udaljenošću od zida 30 mm

GT50-1001-25-30 INOX 1.4404 A4

ŠIFRA NAZIV CENA
GT50-1001-21-30 Tačkasti nosač Ø50 Inox A4 sa ukrasnom kapom za staklo 21.52/25.52 mm 36.30€
GT50-ABDECKKAPPE Ukrasna kapa (rezervni deo) 3.00€
GT50-1013-100 Šraf Inox A4 M10x100mm 1.70€

Vrednost seta iznosi 38.00€.

Inox tačkasti nosač GT50
Inox tačkasti nosač GT50
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice
Inox tačkasti nosačI GT50 - lebdeće stepenice
Inox tačkasti nosačI GT50

Sistem CREA GT50, proizvodi se u Švajcarskoj u skladu sa evropskim normama.

 Katalog tačkastog nosača Crea GT50

Dostupni u LyctumuPovezani proizvodi