Poslednji put ažurirano 03.07.2020.

Motori za prozore predstavljaju trend u usponu u građevinarstvu. Bilo da se primenjuju za ventilaciju u svojstvu manipulacije teško dostupnih ili nedostupnih prozora, bilo da su sastavni deo protivpožarnog sistema, motori korisniku pružaju komfor i omogućavaju sve pogodnosti automatizovanog upravljanja objektom:

  • bezbednost,
  • uštedu energije,
  • brzo reagovanje na promene atmosferskih uslova.

GEZE proizvodni program motora za pokretanje prozora može se podeliti prema tipu izvršnog elementa na:

  • motore sa navojnim vretenom (spindle drive),
  • motore sa lancem (chain drive),
  • na pogone koji kombinuju elemente ručnih sistema ventilacije sa linearnim motorima (linear drive).

Svaki tip ima svoje prednosti i mane, pa tako motori sa lancem imaju manju snagu, ali su izgledom atraktivniji i diskretniji, ne narušavajući prostor u kome su instalirani, dok su motori sa navojnim vretenom robusni i snažni (do 3000N), zbog čega se često primenjuju na kupolama i krovnim prozorima.

Podela se takođe vrši i po radnom naponu koji može biti:

  • 230V AC
  • 24V DC

Motori sa radnim naponom 24V DC imaju najveću primenu u protivpožarnim sistemima gde imaju zadatak da otvore prozore u cilju ekstrakcije dima i toplote u slučaju požara. Ovi motori imaju mogućnost da se povežu na posebne protivpožarne centrale sa pomoćnim baterijskim napajanjem (mogućnost otvaranje prozora najmanje 72 sata od nestanka struje – uvek se analizira najgora moguća situacija, petak popodne 12h + vikend 48h + ponedeljak prepodne 12h = 72h), kao i da prate ispravnost elektro instalacije.

Sve tipove motora prati širok asortiman pratećeg pribora koji obezbeđuje različite tipove montaže, kao i različite dodatne mogućnosti (npr. zaključavanje u više tačaka, sinhronizacija više motora, informacije o zatvorenosti prozora, itd).

Prilikom izbora motora posebnu pažnju treba obratiti na dimenzije i tip prozora, kao i na način otvaranja. Ovo konkretno znači da na bazi težine i inklinacije prozora treba izračunati potrebnu silu otvaranja, zatim u odnosu na širinu prozora usvojiti broj motora (0 – 1200 mm jedan motor, 1201 – 2400 mm dva motora, itd), i izabrati hod motora koji ne narušava kinematiku datog prozora.

U narednih 12 koraka, na brz i efikasan način, dolazimo do specifikacije traženog motora na osnovu prikupljenih informacija:

1. Dimenzije krila: širina x visina (mm)
2. Način otvaranja:

3. Željeni hod motora S (mm), odnosno ugao otvaranja a (°),
4. Položaj (ugao) prozora:

5. Masa krila: M (kg), (ukoliko se radi o krovnom prozoru, definisati masu snega po m2)
6. Tip montaže motora: motor se montira na štok ili motor se montira na krilo,
7. Slobodan prostor na krilu / ramu (na strani na kojoj se montira motor)

8. Boja motora,
9. Napajanje: 230V AC ili 24V DC,
10. Upravljanje,
11. Prateća oprema,
12. Opšte napomene.

Shodno gore definisanim informacijama i tehničkim karakteristikama ponuđenih motora, na jednostavan način dolazimo do izbora. ​Shodno vašem projektnom zadatku, dostavićemo vam najoptimalnije rešenje.

Lyctum tim vam stoji​ na raspolaganju!

Dostupni u LyctumuGeze proizvodi