Poslednji put ažurirano 30.04.2024.

Na pozicijama koje sadrže motor za otvaranje prozora (napajanje 230V ili 24V) gde je rotacija oko donje horizontalne ose, preporučujemo ugradnju sigurnosnih makaza.

Sistemi za odimljavanje

Najveća opasnost po život ljudi prilikom požara je dim. Jedna od karakteristika koja se javlja prilikom stvaranja dima u objektu je panično ponašanje ljudi, obzirom da dim direktno utiče na smanjenu vidljivost, nadražaj očiju i disajnih puteva.
Najopasniji gas u dimu je ugljenmonoksid koji pri kocentraciji od 5% kao rezultat ima smrtonosne posledice.

Sistemi za zaštitu od dima sastoje se eliminisanju istog primenom prinudne ili prirodne ventilacije. Na taj način vršimo zaštitu puteva za evakuaciju u cilju efikasnijeg spašavanja ljudi kao i lakše kretanje i pristup vatrogascima.

U slučaju požara, sistemi za aktiviranje moraju biti automatski (njima upravlja centrala za odimljavanje koja predstavlja deo sistema za zaštitu od požara i dima) ili ručni, koji bi trebalo da se postavi na bezbedno mesto gde uređaj može neometano da se aktivira, pod uslovom da nije smešten u prostoriji u kojoj je postavljen uređaj za odvođenje dima i toplote.

Jedan od načina za obezbeđivanje odvođenja dima pri požaru iz objekta, je metoda preko otvora za prirodno odvođenje dima na krovu objekta ili ispod samog krova na najvišoj tački unutar objekta. Na taj način stvaramo efekat „dimnjaka“, tj. ostvarujemo strujanje vazduha uzgonskom silom koja zavisi od više faktora (visine objekta, brzine vetra, razlike spoljašnje i unutrašnje temperature…). Da bi se izjednačio pritisak vazduha, spoljašnji vazduh ulazi u objekat kroz otvore u donjem delu zgrade, a zagrejani vazduh zajedno sa dimom i toplim gasovima izlazi u gornjem delu zgrade.

Osnove sistema za odimnjavanje i uloga mini centrale
147045 - Chain Drive Slimchain 500mm 24V L EV1

147045

Chain Drive Slimchain 500mm 24V L EV1
(motor bez nosača)

359.00€

147062 - Nosač motora komplet B Slimchain - Crna

147062

Nosač motora komplet B Slimchain – Crna

28.00€

190775 - Geze THZ centrala 24 V DC 4.5A

190775

Geze THZ centrala 24 V DC 4.5A

625.00€

190783 - Geze THZ Confrot RAL 2011

190783

Geze THZ Comfort RAL 2011

805.00€

161282 - RWA FT 4 A - VDS u aluminijumskom kućištu

161282

RWA FT 4 A – VDS u aluminijumskom kućištu

123.00€

Motori za prozore predstavljaju trend u usponu u građevinarstvu. Bilo da se primenjuju za ventilaciju u svojstvu manipulacije teško dostupnih ili nedostupnih prozora, bilo da su sastavni deo protivpožarnog sistema, motori korisniku pružaju komfor i omogućavaju sve pogodnosti automatizovanog upravljanja objektom:

  • bezbednost,
  • uštedu energije,
  • brzo reagovanje na promene atmosferskih uslova.

GEZE proizvodni program motora za pokretanje prozora može se podeliti prema tipu izvršnog elementa na:

  • motore sa navojnim vretenom (spindle drive),
  • motore sa lancem (chain drive),
  • na pogone koji kombinuju elemente ručnih sistema ventilacije sa linearnim motorima (linear drive).

Svaki tip ima svoje prednosti i mane, pa tako motori sa lancem imaju manju snagu, ali su izgledom atraktivniji i diskretniji, ne narušavajući prostor u kome su instalirani, dok su motori sa navojnim vretenom robusni i snažni (do 3000N), zbog čega se često primenjuju na kupolama i krovnim prozorima.

Podela se takođe vrši i po radnom naponu koji može biti:

  • 230V AC
  • 24V DC

Motori sa radnim naponom 24V DC imaju najveću primenu u protivpožarnim sistemima gde imaju zadatak da otvore prozore u cilju ekstrakcije dima i toplote u slučaju požara. Ovi motori imaju mogućnost da se povežu na posebne protivpožarne centrale sa pomoćnim baterijskim napajanjem (mogućnost otvaranje prozora najmanje 72 sata od nestanka struje – uvek se analizira najgora moguća situacija, petak popodne 12h + vikend 48h + ponedeljak prepodne 12h = 72h), kao i da prate ispravnost elektro instalacije.

Sve tipove motora prati širok asortiman pratećeg pribora koji obezbeđuje različite tipove montaže, kao i različite dodatne mogućnosti (npr. zaključavanje u više tačaka, sinhronizacija više motora, informacije o zatvorenosti prozora, itd).

Prilikom izbora motora posebnu pažnju treba obratiti na dimenzije i tip prozora, kao i na način otvaranja. Ovo konkretno znači da na bazi težine i inklinacije prozora treba izračunati potrebnu silu otvaranja, zatim u odnosu na širinu prozora usvojiti broj motora (0 – 1200 mm jedan motor, 1201 – 2400 mm dva motora, itd), i izabrati hod motora koji ne narušava kinematiku datog prozora.

U narednih 12 koraka, na brz i efikasan način, dolazimo do specifikacije traženog motora na osnovu prikupljenih informacija:

1. Dimenzije krila: širina x visina (mm)
2. Način otvaranja:

3. Željeni hod motora S (mm), odnosno ugao otvaranja a (°),
4. Položaj (ugao) prozora:

5. Masa krila: M (kg), (ukoliko se radi o krovnom prozoru, definisati masu snega po m2)
6. Tip montaže motora: motor se montira na štok ili motor se montira na krilo,
7. Slobodan prostor na krilu / ramu (na strani na kojoj se montira motor)

8. Boja motora,
9. Napajanje: 230V AC ili 24V DC,
10. Upravljanje,
11. Prateća oprema,
12. Opšte napomene.

Shodno gore definisanim informacijama i tehničkim karakteristikama ponuđenih motora, na jednostavan način dolazimo do izbora. ​Shodno vašem projektnom zadatku, dostavićemo vam najoptimalnije rešenje.

Lyctum tim vam stoji​ na raspolaganju!

Za preuzimanjeSertifikati

 Geze RWA sertifikati

Dostupni u LyctumuGeze proizvodi