Poslednji put ažurirano 22.02.2024.

Konstrukcija za solarne panele

U odnosu na tradicionalne izvore energije, savremeni trendovi ukazuju na sve veću važnost ekoloških obnovljivih izvora energije. Neiscrpan prirodni vid energije koji se nalazi svuda oko nas je Sunce.

Svakako kao pozitivan efekat korišćenja ekoloških izvora energije, dovodi do smanjenja emisije CO2 kako na regionalnom tako i na globolnom nivou.

Pored proizvodnje električne energije solarni paneli nam pružaju i dodatne benefite poput:

  1. Sistem je u potpunosti nečujan,
  2. Sa ekološkog aspekta, jedan od najčistijih izvora energije,
  3. Bez zagađivanja okoline,
  4. Značajno smanjenje emisije CO2.

ASISTAL konstrukcija za solarne panele se sastoji od aluminijumskih ekstrudiranih anodizovanih profila. Sistem je osmišljen tako da sa malim brojem profila i elemenata pokriva širok spektar tipologija ugradnje. Samo postavljanje je brzo i jednostavno. Konstrukcija za solarne panele je lako prilagodljiva kako bi se obezbedila maksimalna pokrivenost.

Prilikom postavljanja solarnih panela, trebalo bi voditi računa o sledećim stavkama:

  1. Solarni paneli bi trebalo biti okrenuti licem prema jugu,
  2. postavljeni pod preciznim nagibom,
  3. tokom maksimalnog perioda izloženog suncu tokom dana, izbegavati mogućnost pojavljivanja senki preko solarnih panela,
  4. pri projektovanju, neophodno je uzeti u razmatranje i sam uticaj podkonstrukcije sa solarnim panelima na statiku objekta, kao i uticaji vetra, snega i promene temperature.

ASISTAL sistem solarnih panela, prilagodljiv je kako za rezidencijalne tako i za industrijske objekte.

U većini slučajeva, solarni paneli prisutni su na krovovima gde su površine otvorene i široke.

Dostupno po zahtevu.

Za više informacija možete kontaktirati Andreju Egarića na broj telefona +38162771978 ili putem maila andreja.egaric@lyctum.com.

Katalog Asistal konstrukcija za solarne panele
Katalog BTS konstrukcija za solarne panele
Katalog Umakov konstrukcija za solarne panele
Umakov sertifikati za konstrukciju za solarne panele