Poslednji put ažurirano 11.05.2023.

Umakov Inox tačkasti nosači za staklenu ogradu dostupni su u kvalitetu AISI 304.

Inox tačkasti nosači

A/0746-000 - Inox tačkasti nosač stakla

A/0746-000
Inox tačkasti nosač Ø30 za stub 40×40 i staklo 6-12.76 mm
AISI 304
3.60€

A/0747-000 - Inox tačkasti nosač stakla

A/0747-000
Inox tačkasti nosač Ø50 za stub 40×40 i staklo 8-18 mm
AISI 304
6.43€

A/0747-FLEX2 - Inox štelujući tačkasti nosač Ø50 za staklo 8-17.52 mm

A/0747-FLEX2
Inox štelujući tačkasti nosač Ø50 za staklo 8-17.52 mm
AISI 304
17.40€

A/0747-FLEX3 - Inox tačkasti nosač stakla

A/0747-FLEX3
Inox štelujući tačkasti nosač Ø50 za staklo 8-17.52 mm
AISI 304
19.64€

A19/MODEL741-8

A19/MODEL741-8
Inox alat za tačkaste nosače
AISI 304
9.85€

Tehnički crteži tačkastih nosača
A/0747-FLEX4-A

A/0747-FLEX4-A
Inox tačkasti nosač Ø50 za staklo 10-25.52 mm
AISI 304
18.00€

NOVO

A/0747-FLEX4-CT

A/0747-FLEX4-CT
Inox tačkasti nosač Ø50 za staklo 10-25.52 mm
AISI 304 – Crna mat
18.00€

NOVO

A/0747-FLEX4-B

A/0747-FLEX4-B
Anker za tačkasti nosač A/0747-FLEX4
2.00€

NOVO

Staklena ograda sa Inox tačkastim nosačima
Staklena ograda sa Inox tačkastim nosačima

Ostalo za Inox tačkaste nosače

A-DIN 9210 M10x100-A2 - Kombinovani vezivni element za tačkasti nosač za drvo

ADIN9210-M10X100
Kombinovani vezivni element za tačkasti nosač za drvo
1.44€

A-DRILL-M5 - Burgija sa ureznicom

A-DRILL-M5
Burgija sa ureznicom M5 HSS-COBALT
10.27€

Cenovnik Inox proizvoda
Cenovnik Inox proizvoda za štampu
Katalog inox staklenih ograda

Dostupni u LyctumuPovezani proizvodi