Poslednji put ažurirano 28.12.2020.

Umakov Inox tačkasti nosači za staklenu ogradu dostupni su u kvalitetu AISI 304.

Inox tačkasti nosači

A/0746-000 - Inox tačkasti nosač stakla

A/0746-000
Inox tačkasti nosač Ø30 za stub 40×40 i staklo 6-12.76 mm
AISI 304
3.40€

NOVO

A/0747-000 - Inox tačkasti nosač stakla

A/0747-000
Inox tačkasti nosač Ø50 za stub 40×40 i staklo 8-18 mm
AISI 304
6.43€

A/0747-FLEX2 - Inox štelujući tačkasti nosač Ø50 za staklo 8-17.52 mm

A/0747-FLEX2
Inox štelujući tačkasti nosač Ø50 za staklo 8-17.52 mm
AISI 304
15.60€

A/0747-FLEX3 - Inox tačkasti nosač stakla

A/0747-FLEX3
Inox štelujući tačkasti nosač Ø50 za staklo 8-17.52 mm
AISI 304
16.53€

NOVO

Tehnički crteži tačkastih nosača
Staklena ograda sa Inox tačkastim nosačima
Staklena ograda sa Inox tačkastim nosačima

Ostalo za Inox tačkaste nosače

A-DIN 9210 M10x100-A2 - Kombinovani vezivni element za tačkasti nosač za drvo

ADIN9210-M10X100
Kombinovani vezivni element za tačkasti nosač za drvo
1.44€

A-DRILL-M5 - Burgija sa ureznicom

A-DRILL-M5
Burgija sa ureznicom M5 HSS-COBALT
10.27€

Nosači za Inox staklenu ogradu

A/230P-000 - Inox nosač za staklo 6-10.76 mm

A/230P-000
Inox nosač za 40×40 i staklo 6-10.76 mm
AISI 304
5.35€

A/230P-042 - Inox nosač za staklo 6-10.76 mm

A/230P-042
Inox nosač za Ø42.4 i staklo 6-10.76 mm
AISI 304
5.35€

ZN/230P-042 - Zamak nosač stakla

ZN/230P-042
Zamak nosač za Ø42.4 i staklo 6-10.76 mm
Zamak
3.24€

ZAMAK

NOVO

A19/23-P06/K08 - Guma za staklo 6 mm

A19/23-P06/K08
Guma za staklo 6 mm
0.19€

A19/23-P07/K09 - Guma za staklo 6.76 mm

A19/23-P07/K09
Guma za staklo 6.76 mm
0.19€

A19/23-P08/K10 - Guma za staklo 8 mm

A19/23-P08/K10
Guma za staklo 8 mm
0.19€

A19/23-P09/K11 - Guma za staklo 8.76 mm

A19/23-P09/K11
Guma za staklo 8.76 mm
0.19€

A19/23-P10/K12 - Guma za staklo 10 mm

A19/23-P10/K12
Guma za staklo 10 mm
0.19€

A/2600-042 - Inox nosač za staklo 8-12.76 mm

A/2600-042
Inox nosač za Ø42.4 i staklo 8-12.76 mm
AISI 304
8.37€

NOVO

A19/26-013 - Guma za staklo 12.76 mm

A19/26-013
Guma za staklo 12.76 mm
0.25€

NOVO

A/2000-000 - Inox nosač za staklo 6-10.76 mm

A/2000-000
Inox nosač za 40×40 i staklo 6-10.76 mm
AISI 304
4.44€

A/2000-042 - Inox nosač za staklo 6-10.76 mm

A/2000-042
Inox nosač za Ø42.4 i staklo 6-10.76 mm
AISI 304
4.44€

ZN/2000-042 - Zamak nosač stakla

ZN/2000-042
Zamak nosač za Ø42.4 i staklo 6-10.76 mm
Zamak
2.81€

ZAMAK

NOVO

A19/20-006 - Guma za staklo 6 mm

A19/20-006
Guma za staklo 6 mm
0.12€

A19/20-007 - Guma za staklo 6.76 mm

A19/20-007
Guma za staklo 6.76 mm
0.12€

A19/20-008 - Guma za staklo 8 mm

A19/20-008
Guma za staklo 8 mm
0.12€

A19/20-009 - Guma za staklo 8.76 mm

A19/20-009
Guma za staklo 8.76 mm
0.12€

A19/20-010 - Guma za staklo 10 mm

A19/20-010
Guma za staklo 10 mm
0.12€

A/2500-042 - Inox nosač za staklo 8-12.76 mm

A/2500-042
Inox nosač za Ø42.4 i staklo 8-12.76 mm
AISI 304
6.93€

NOVO

A19/25-013 - Guma za staklo 12.76 mm

A19/25-013
Guma za staklo 12.76 mm
0.19€

NOVO

Inox staklena ograda
Inox staklena ograda
Cenovnik Inox proizvoda

Dostupni u LyctumuPovezani proizvodi