Lyctum - Pravila o privatnosti i zaštiti podataka

Pravila o privatnosti i zaštita podataka

Kada koristite web sajt www.lyctum.com, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).

Vaša privatnost je važna i zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Ko je odgovoran za obradu ličnih podataka

Kontrolor odgovoran za obradu ličnih podataka je LYCTUM DOO BEOGRAD (ZEMUN), Svetomira Đukića 24, 11283 Beograd-Zemun. Svako pozivanje na „mi“ u ovom tekstu o zaštiti podataka je pozivanje na gore pomenuti entitet.

Kojih principa se pridržavamo

Da bismo se uskladili sa važećim zakonom o zaštiti podataka, mi vaše lične podatke obrađujemo samo na osnovu zakonskog ovlašćenja ili ako ste izrazili svoju saglasnost. Ovo važi i za obradu ličnih podataka u marketinške svrhe.

Na ovom web sajtu možemo prikupljati informacije koje nam ne omogućavaju da izvlačimo direktne zaključke o vama lično. U određenim slučajevima – naročito kada se kombinuju sa drugim podacima – ove informacije se ipak mogu smatrati „ličnim podacima“ prema važećim zakonima o zaštiti podataka. Osim toga, možemo takođe prikupljati i informacije koje nam ne omogućavaju da vas direktno ili indirektno identifikujemo.

Koje podatke obrađujemo

Našem sajtu možete pristupiti bez unosa ličnih podataka (kao što su vaše ime, poštanska adresa ili adresa elektronske pošte). U ovom slučaju mi moramo obraditi određene informacije kako bismo vam omogućili pristup našem sajtu. Pored toga, koristimo i određene metode analize.

Log fajlovi: Kada posetite ovaj sajt, naš web server automatski čuva naziv domena ili IP adresu sa koje potiče zahtev, uključujući datum, vreme i trajanje vaše posete, stranice (URL adrese) koje posećujete,  informacije o uređajima i aplikacijama koje koristite za pregled naših stranica.

Kolačići: Koristimo kolačiće za prikupljanje informacija o tome kako se koristi naš web sajt. Kolačići su mali tekstualni fajlovi koji se čuvaju u vašem pretraživaču. Ovi fajlovi nam pomažu da prepoznamo određene želje naših posetilaca prilikom pretraživanja i da dizajniramo naš sajt u skladu s tim. Većina kolačića koje koristimo su kolačići sesije. Oni se automatski brišu na kraju vaše posete. Međutim, koristimo i trajne kolačiće. Oni služe za poboljšanje korisničkog iskustva. Možete podesiti svoj pretraživač tako da vas obaveštava o postavljanju kolačića tako da korišćenje kolačića postane transparentno za vas. U principu, možete odbiti da prihvatite kolačiće podešavanjem svog pretraživača. Međutim, to može značiti da nećete moći da koristite sve funkcije sajta.

Analiza sajta pomoću Google Analytics: Na svom sajtu koristimo Google Analytics, uslugu za analizu Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (Google) da bismo kontinuirano poboljšavali naš sajt. Google Analytics koristi kolačiće koji se čuvaju na vašem računaru i koji omogućavaju analizu korišćenja sajta. Informacije koje generiše kolačić o vašem korišćenju ovog sajta obično se šalju na Google server u Evropi (ili u državi članici Evropskog ekonomskog prostora) radi anonimizacije IP adrese, tako da se isključi lična referenca. Tek nakon anonimizacije IP adrese, skraćena IP adresa se prenosi na Google server u SAD i tamo se čuva. Samo u izuzetnim slučajevima puna IP adresa će biti prebačena na Google server u SAD i skraćena tamo. Ovaj sajt koristi Google Analytics sa ekstenzijom za anonimno prikupljanje IP adresa (tzv. IP maskiranje). U naše ime, Google će koristiti prikupljene informacije da proceni vašu upotrebu Vebsajta, da sastavlja izveštaje o aktivnosti i da nam pruži druge usluge vezane za korišćenje sajta. IP adresa koju vaš pretraživač prenosi u kontekstu Google Analytics se ne kombinuje sa drugim Google podacima. Možete odbiti upotrebu kolačića tako što ćete izabrati odgovarajuća podešavanja u svom pretraživaču. Međutim, želeli bismo da istaknemo da u tom slučaju nećete moći da u potpunosti koristite sve funkcije ovog sajta. Takođe možete sprečiti Google da prikupi podatke koje generiše kolačić i koji se odnose na vaše korišćenje sajta (uključujući i vašu IP adresu) i da Google obradi ove podatke tako što ćete preuzeti i instalirati dodatak za pretraživač dostupan na sledećem linku: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Postavlja se kolačić za isključenje koji sprečava buduće prikupljanje vaših podataka. Više informacija o zaštiti podataka u Google Analytics možete naći na https://www.google.com/analytics/terms/gb.html i na https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Opcije traženja informacija

Mi nudimo razne informacije i opcije konsultacija putem kontakt formulara na našem sajtu. U zavisnosti od opcije koju izaberete, obrađujemo različite lične podatke:

Kontakt
Ako nas kontaktirate preko jednog od kanala navedenih na našoj veb stranici, obradićemo lične podatke sadržane u vašoj poruci i pribavljene od vas u skladu sa procesom i odgovoriti na vaš zahtev.

Informacije putem pošte ili elektronske pošte
Ako ste tražili da se pošalje informativni materijal ili informacije o proizvodima i uslugama, obradićemo podatke koje unesete u kontakt formular, kao minimum vaše ime i prezime i detalje o načinu kontakta koji ste izabrali (pošta ili elektronska pošta) za jednokratno slanje materijala ili informacija koje ste tražili.

Konsultacije putem telefona
Ako ste tražili konsultacije putem telefona, obradićemo podatke koje nam dostavite u kontakt formularu, kao minimum vaše ime i prezime, kao i broj telefona kako bismo pružili željene konsultacije preko telefona.

Lične konsultacije
Ako ste tražili lične konsultacije, obradićemo podatke koje nam dostavite u kontakt formularu, kao minimum vaše ime i prezime, kao i vaš broj telefona i/ili adresu elektronske pošte, da bismo vas kontaktirali da zakažemo sastanak za lične konsultacije.

Za koje svrhe i po kojoj zakonskoj osnovi obrađujemo vaše lične podatke

Obrađujemo lične podatke koji su možda sadržani u log fajlovima da bismo vam omogućili da koristite naš sajt; ova obrada je zasnovana na članu 6, paragraf 1f) GDPR u svrhu našeg opravdanog interesa za rad sa našim sajtom.

Podatke prikupljene korišćenjem kolačića obrađujemo kako bismo sadržaj sajta prilagodili potrebi korisnika.

Obrada ličnih podataka za rukovanje nekim od vaših zahteva putem jednog od kanala navedenih na našoj stranici obavlja se u svakom slučaju u svrhu našeg legitimnog interesovanja za uspostavljanje i održavanje poslovnih kontakata. Ako se vaš zahtev odnosi na zaključivanje ugovora ili predugovorne radnje, vaši lični podaci će biti obrađeni u skladu sa zakonom.

Podatke pružene radi korišćenja naših opcija za informacije i konsultacije obrađujemo kako bismo vam pružili izabranu opciju. Mi obrađujemo ove lične podatke na osnovu vaše saglasnosti. Imajte na umu da saglasnost možete povući u bilo kom trenutku bez navođenja razloga što važi za budućnost tako što ćete nas jednostavno kontaktirati putem navedenih kanala za kontakt.

Podatke u vezi sa vašim korišćenjem našeg sajta možemo takođe obrađivati zbog poštovanja zakonskih obaveza kojima podležemo.

U neophodnom obimu (pored obrade radi radnog odnosa ili pridržavanja zakonskih obaveza), mi obrađujemo lične podatke u svrhu naših opravdanih interesa ili opravdanih interesa trećeg lica. Opravdani interes može uključivati:

  • uspostavljanje ili odbranu od pravnih zahteva
  • sprečavanje i istragu krivičnih dela
  • upravljanje i dalje razvijanje našeg poslovanja

Da li ste obavezni dati podatke i možete li povući pristanak

Informacije potrebne za prijavu na naš Newsletter, pružanje informacija, konsultacija i obaveštenja su označene kao obavezne informacije na odgovarajućem delu sajta. Bez pružanja obaveznih informacija, mi ne možemo da vam omogućimo da koristite odgovarajuću funkciju.

Ako prikupljamo dodatne podatke od vas, obavestićemo vas da li je pružanje takvih informacija zasnovano na pravnoj ili ugovornoj obavezi ili je neophodno za izvršenje nekog ugovora. Mi obično kažemo koje informacije se mogu dati dobrovoljno i nisu zasnovane ni na zakonskoj ni na ugovornoj obavezi niti su neophodne u svrhu nekog sporazuma.

Svoj pristanak možete povući u bilo kom trenutku bez navođenja razloga sa efektom za budućnost tako što ćete nas jednostavno kontaktirati putem navedenih kanala za kontakt. Takođe ćete u svakom Newsletteru poslatom putem elektronske pošte naći link da se odjavite ukoliko više ne želite da vam šaljemo novosti i obaveštenja

Ko dobija ili ima pristup vašim podacima

Vaši lični podaci obično se obrađuju unutar naše kompanije. U zavisnosti od kategorije ličnih podataka, samo za to određena odeljenja dobijaju pristup vašim ličnim podacima.

Vaše lične podatke možemo podeliti sa trećim licima kao što su hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera na kome se nalazi naša web stranica, poput kompanije Leftor DOO, sa kompanijom Google LLC koja vrši analizu posećenosti našeg sajta preko platforme Google Analytics ili sa pružaocima usluga koji na osnovu zasebnih ugovora sa nama pružaju određene usluge, što može uključivati i obradu ličnih podataka, kao i odobrene podugovarače naših pružalaca usluga, sa privatnim ili javnim telima, u meri u kojoj smo dužni preneti vaše lične podatke na osnovu zakonske obaveze kojoj podležemo.

Da li se podaci prenose u zemlje izvan EU/EEP

Obično se lični podaci obrađuju unutar Evropske unije ili Evropskog ekonomskog prostora; mi ne nameravamo da prenesemo lične podatke u druge zemlje.

Samo u vezi sa korišćenjem provajdera usluga radi pružanja usluga informacija o web analizi informacije mogu biti prenete primaocima u tzv. „trećim zemljama“. „Treće zemlje“ znači zemlje izvan Evropske unije ili Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru, gde se ne može lako pretpostaviti da postoji nivo zaštite podataka koji se može uporediti sa onim u Evropskoj uniji.

Ako prenete informacije sadrže lične podatke, pre takvog prenosa mi obezbeđujemo da je u odgovarajućoj trećoj zemlji ili sa primaocem u trećoj zemlji garantovan odgovarajući nivo zaštite podataka.

Koliko dugo se podaci čuvaju

Lične podatke čuvamo sve dok imamo opravdani interes za zadržavanje takvih podataka i tu ne prevladavaju interesi subjekta podataka da se uzdrži od dalje obrade. Čak i bez opravdanog interesa, možemo nastaviti sa čuvanjem podataka ako postoji zakonska obaveza (npr. da se pridržavamo zakonskih obaveza zadržavanja). Mi brišemo vaše lične podatke čak i bez postupanja s vaše strane čim dalje zadržavanje više nije potrebno za svrhe za koje su podaci prikupljeni ili na drugi način obrađeni ili ako dalje zadržavanje na neki drugi način nije dozvoljeno zakonom.

Ako se lični podaci moraju čuvati radi poštovanja zakonske obaveze, takvi podaci se čuvaju do kraja odgovarajućeg perioda zadržavanja. Ako se lični podaci obrađuju samo radi pridržavanja zakonske obaveze zadržavanja, pristup takvim podacima se obično ograničava, tako da su podaci dostupni samo ako je to potrebno u svrhu obaveze zadržavanja.

Kakva su vaša prava kao subjekta podataka

Kao subjekt podataka, možete pod određenim uslovima:

  • zahtevati pristup vašim ličnim podacima
  • zahtevati ispravku netačnih ličnih podataka
  • zahtevati brisanje vaših ličnih podataka
  • zahtevati ograničenje obrade vaših ličnih podataka
  • ostvariti svoje pravo na prenosivost podataka
  • usprotiviti se obradi vaših ličnih podataka

U slučaju da imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati putem navedenih kanala za kontakt. Osim toga, imate pravo da podnesete prigovor u vezi sa rukovanjem vašim ličnim podacima kod nadležnog nadzornog organa.

Uslovi korišćenja
Opšti uslovi poslovanja