Gušenje predstavlja glavni uzrok smrtnosti u požarima, prema PP studiji. Ova spoznaja je podstakla brz razvoj sistema prirodne ventilacije i odimljavanja, koji imaju ključnu ulogu u spašavanju života u slučaju požara.

Implementacija sistema za odimnjavanje i ventilaciju zahteva širok spektar ekspertize, što uključuje stručnjake iz oblasti mašinstva, arhitekture i elektrotehnike. U najvećem broju slučajeva, ovi sistemi se sastoje od električnih uređaja.

Kako bi se obezbedila bezbednost u slučaju požara, neophodno je pažljivo planirati i implementirati sistem prirodne ventilacije i odimljavanja na svakom objektu. Pored novih objekata, od posebne je važnosti primena sistema za odimljavanje i ventilaciju kod objekata koji su izgrađeni pre uvođenja ovih sistema.

U svetlu sve veće učestalosti požara širom sveta, ovaj razvoj sistema za prirodnu ventilaciju i odimnjavanje predstavlja važan korak ka zaštiti života i imovine u slučaju požara.

Dovođenje svežeg vazduha u slučaju požara predstavlja jednu od najkompleksnijih tema u domenu zaštite života i imovine. S jedne strane, ovaj proces može biti u koliziji sa gašenjem požara, dok sa druge strane, predstavlja ključni faktor u spašavanju ljudskih života.

Sistem za odimljavanje ima osnovni zadatak da omogući evakuaciju ljudi i spreči širenje požara. Upravo zbog toga, u procesu projektovanja ovakvih sistema, balansiranje između materijalne štete i ljudskih života predstavlja ključnu tačku.

Prioritet kod razmatranja sistema za odimnjavanje i odvođenje dima uvek se stavlja na bezbednost ljudi, dok se materijalna šteta stavlja u drugi plan.

Odimljavanje ima ključnu ulogu u spašavanju ljudskih života u slučaju požara

Psihološki faktori igraju važnu ulogu u reakciji ljudi na požar. Nažalost, ovi faktori često dovode do ključnih grešaka u pristupu evakuaciji.
Prva greška koju ljudi prave u slučaju požara je ta što evakuacija nije njihov prioritet. Psihološka istraživanja pokazuju da je prvi refleks ljudi na požar zapravo radoznalost. Ovo ponašanje je poznato i u saobraćaju, kada učesnici u saobraćaju često usporavaju i gube dragoceno vreme kada se dogodi nezgoda.

Druga greška koju ljudi često čine je zanemarivanje brzine širenja požara. Procena početnog stadijuma požara i kada on postaje ozbiljan je loša kod većine ljudi, a vreme je kritičan faktor koji odlučuje o uspešnoj evakuaciji.

Sve ovo naglašava potrebu za edukacijom ljudi o pravilnom pristupu u slučaju požara. Važno je razvijati svest o tome da je evakuacija prioritet u situacijama poput ove, i da su brza reakcija i procena ključni faktori u spasavanju života i sprečavanju većih materijalnih šteta.

Prevencija od požara je ključna tema kada se radi o zaštiti života i imovine. Sistemi za odimnjavanje su jedan od najvažnijih aspekata prevencije, koji igraju ulogu i u zaštiti od požara i u spašavanju ljudskih života.

Sistemi za odimljavanje mogu se podeliti u tri grupe:
– Prva grupa su sistemi za prirodno odimljavanje, koji se zasnivaju na korišćenju prirodnih procesa konvekcije i ventilacije da bi se uklonio dim iz objekta u slučaju požara.
– Drugu grupu čine sistemi za mehaničko odimljavanje, koji koriste ventilatore da bi se brže i efikasnije odstranio dim iz objekta.
– Treću grupu predstavljaju nadpritisni sistemi, koji su prilagođeni objektima sa uskim i visokim stepeništima, gde su stepenišni prostor koristimo kao put evakuacije.

Sistemi za prirodno odimljavanje su od krunske važnosti u prevenciji od požara, a u skoro 90% slučajeva imaju dvojnu primenu kao sistemi za ventilaciju i odimljavanje.

Osnovni cilj ovih sistema je da rasprše dim i toplotu, koji se prirodno penju ka gornjim delovima objekta. Ovim procesom se smanjuje rizik od urušavanja objekta i poboljšava vidljivost, što omogućava bezbednu evakuaciju.

Kako bi se osigurala bezbednost ljudi u slučaju požara, potrebno je da se što brže reaguje na najmanju pojavu dima. Studije pokazuju da jedan kilogram papira koji se zapali ispunjava 100 kubika prostora dimom, što dodatno naglašava značaj efikasnih sistema za odimnjavanje i ventilaciju.

Trovanje ugljen dioksidom i ugljen monoksidom predstavlja veliki rizik u slučaju požara i može dovesti do gubitka orijentacije i smanjene sposobnosti evakuacije. Kako bi se smanjio ovaj rizik, od ključne je važnosti uspostaviti dobar sistem za prirodno odimljavanje u objektima, koji će omogućiti brzo i efikasno uklanjanje dima iz prostorija i na taj način osigurati bezbednost ljudi u slučaju požara.